BEHCO İLAÇ TURİZM TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BEHCO İLAÇ TURİZM TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.18.05(Rev.2)-Eczacılıkla ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

İLAÇ VE ECZA DEPOLARI -Tıbbi, ispençiyari, kimyevi ve biyolojik olanlar da dâhil olmak suretiyle, reçeteli ve reçetesiz satılabilen bilumum müstahzarat, ilâç, kloramfenicol levojir sentezi, kloramfenicol süksinat ve sair liofilize edilmiş müstahzar ile yeni baytar ilaçlarının imali, satış, ithal ve ihracını yapmak, -Eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi âlet ve edevat, ihzar, mubayaa, endüstri ticaretini yapmak, reçeteli ve reçetesiz satılabilen her türlü tıbbi müstahzarat, baytar ilaçları, ziraat ilaçları, kimyevi maddeler ve tababette, besin maddeleri ve besin takviyeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, -Her türlü kimyevi, beşeri, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak,  -Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. -Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. SAĞLIK HİZMETLERİ -Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek. -İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek. -Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor çalıştırmak. -Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak. -Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. -Tıbbi tahlil laboratuarları oluşturmak ve işletmek. -Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. -Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. -Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. -Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. -Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. -Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, barıncak hizmetlerini yapabilir. Bu mevzuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, takıları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. -Kent içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü tıbbi araç-gereç ve öteki levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. -Mevzusu ile ilgili tabip, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli yada özgür olarak sıhhat mensubu çalıştırabilir. -Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. -Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. -Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek, -Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare şeklinde araçları alır, ithal eder ve kiralar. TURİZM -Otel, motel, kamping, barıncak, dinlence köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları şeklinde konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek bölgeleri, topyekün gezinsel tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, gezinsel alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, tabiat sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve öteki su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki öteki dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için lüzumlu tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler