BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Kimya endüstri başta olmak suretiyle her türlü endüstri branşında sınai işletmeler ve ticari teşebbüsler kurarak insan,hayvan ve nebat sağlığının korunması,gelişmesi ve tekrardan sağlanması üretiminin arttırılması tedavi ve bakımlarının yapılmasında halk ve çevre sağlığını tehdit eden hastalıkları yürüyerek yürüyen ve uçan haşere kontrolünde hayvan sağlığında hayvan yemlerinde direkt yada dolaylı etkili bulunan her türlü kimyasal maddenin, bu maddelerden yapım edilen ürünlerin tohumların ve her türlü gübre ve nebat gıda maddeleri ile tedavi ve bakımından direkt yada dolaylı etkili bulunan her türlü ham,yarı mamul maddeleri ve bu maddelerden yapım olunan ürünleri, tohum, nebat koruma ve çevre sağlığı ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, toksikolojik, ekotoksikolojik ve yan tesir denemeleri dahil bunlar ile her türlü denemeleri, ilgili Bakanlıklarca uygun görülerek ruhsata bağlanacak beşeri,baytar,zirai bakımı,koruma,kozmetik ve tedavi müstahzarları,ilaç etken maddeleri ile yabancı ortakların etkinlik sahasına giren öteki ürünleri,sağlıkla ilgili vasıta gereç,teçhizat ve hizmetlerin üretimi,fason alarak yaptırılması,pazarlanması,satışı,ithali ve ihracı, depolanması ve mevzusuyla ilgili acentalık ve mümessillik deruhte etmek,hariçten her çeşit ana para getirmek,kullanmak ve yatırım yapmak,her türlü ham,yarı mamul ve mamul maddeler ile besin maddeleri yada besin ile temasta bulunan madde ve malzemeleri ithal,ihraç,perakende haricinde dahili ticaretini ve imalatını yapmak, her türlü dijital tıbbi görüntüleme, diyagnostik ve girişimsel radyoloji sistemleri, bilgisayarlı sistemler, tıp cihazları, teşhis, tedavi ve laboratuvar cihazlar şeklinde her türden ve neviden medikal ekipmanlar, alet ve tedavi araçları, bunların her türlü parçaları, yedekleri, sarf malzemeleri, tıbbi film malzemeleri ve ilaçlarının ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak, her türlü tıbbi cihazlara ilişkin teknik destek ve servis hizmetlerini vermek ve ezcümle Almanyada kaim Bayer AG, Leverkusen, fabrikası ve bilcümle şube ve iştirakleri ve mümessillikleri ile ortaklaşa iş yapmak, Türkiyede mevcut ve ruhsatlandırılmış ve etkinlik sahasına dahil maddelerin temsilciliğini Yabancı ortağın etkinlik mevzusuna giren mamulleri yürürlükteki Dış Tecim rejimleri çevresinde tecim ve mümessillik faaliyetleri ile proje bazında imalatını yapmak, teknik ve bilimsel yardım ve istişarelerde bulunmak, her nevi mümessillik ve acentelik yapmaktır. Şirket mevzusu içinde kurulmuş/kurulacak şirketlere iştirak edebilir,amacının gerçekleştirilmesini teminen menkul ve gayrimenkuller satın alabilir,satabilir,kiralar ve kiraya verebilir,kira akitlerini tapuya şerh edebilir,taşınmazları üsünde yada 3.şahıslara ilişik taşınmazlarda şirket lehine irtifak hakları,gayrimenkul mükellefiyetleri tesis edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla ipotek alabilir,verebilir,bu tarz şeyleri fekkedebilir,yapacağı sözleşmelerin ve alacağı kredilerin teminatı olarak durağan(durgun) tesisleri,makinaları,vasıta ve gereçleri üstünde işletme rehni tesis edebilir,bu tarz şeyleri dahi fekkedebilir