BARBAROS HAYVANCILIK TIBBİ MALZEME GİYİM TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS HAYVANCILIK TIBBİ MALZEME GİYİM TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Şirket her türlü tıbbi araç-gereç alım, satımı,ithalatı, ihracatını yapmak. 2-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay hanımefendi ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü öteki hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt haricinde üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 3-Tekstil sanayiine ilişkin her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim endüstri ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, yapay bileşik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt haricinde üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt haricinde pazarlaması. 4-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. 5-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık şeklinde ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6-Şirket her türlü ziraat faaliyeti ile ilgili alım, satım, ithalat, ihracat ve satıs işlemlerini yapar. 7-Her türlü büyük ve minik baş canlı hayvan ile kümes hayvanları yetiştirmek,alım satımını yapmak,besicilini yapmak bu hayvanlar için ahırlar yapmak,bu tarz şeyleri işletmek ve bu hayvanların ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Her türlü büyük ve minik baş canlı hayvanlarla ilgili hayvan yemi,ve muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak,ithalatı ve ihracatını yapmak. 9-Kesimhane, et işleme entegre tesisi,şarküteri tesisleri kurarak bu tarz şeyleri işletmek bu girişimlerini gerektiği hallerde yerli yabancı ortaklarla kurulacak şirket yada yatırım ortaklığı modelleri ile gerçekleştirmek 10-Kurulacak entegre tesislerde A.E.T Avrupa Ortak Pazarını öngördüğü Standart ve kalitede sıhhatli et ürünleri ,her türlü süt ürünleri üretmek satmak pazarlamasını yapmak ve bu mevzuda gerek kamu gerekse hususi sektörler nezdinde taahhütleri gerçekleştirmek. 11-Emek harcama mevzusundaki üretim ve işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilecek yan ürünlerinin artıkların daha ileri derecede işlenebilmesi için tesis ve düzenleri kurup çalıştırmak. 12-Her türlü damızlık sertifikalı süt hayvanı,sertifikalı damızlık düve,kasaplık damızlık mezun et ve et ürünlerinin alımı satımı ve mevzuda kamu ve hususi sektörler nezdinde açılacak ihalelere girerek ilgili kurumlara her türlü kasaplık,damızlık ve mazun et ve et ürünlerini vermeye ithal ve ihracatını yapmak 13-Emek harcama mevzuları ile ilgili ham maddeleri, destek maddeleri işletme ve ambalaj malzemeleri ile makine teçhizat lüzumlu aksam yedek parça,ekipman,yarı mamul malları yurt içinden ve yurt dışından satın almak yada kiralamak sureti ile temin etmek. 14-Her türlü büyük ve minik baş hayvan artığından biyogaz üretimi,alım satımı,gübre çukuru ,entegre ziraat ve hayvancılık projeleri hazırlamak,damızlık hayvan temini ve çiftlik ekipmanları ,süt sağım ünitesi ile tüm hayvansal faaliyetlerle ilgili her türlü makine,ekipman,aygıt,alet edevat satın almak,kullanmak, kiralamak kiraya vermek , distribütörlük, bayilik ve mümessillik antlaşmaları yapmak.Yapay tohumlama ,hayvansal teknoloji,hayvansal pazarlama hayvansal üretiminden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda her türlü üretim,işleme depolama ve pazarlamasını yapmak 15-Hayvanlarla ilgili barıncak, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak. 16-Mevzusuyla ilgili her türlü alımı,satımı ,ithali , ihracı ve taahhütlerde bulunmak. 17-Tıbbi ürünleri vasıta ve malzemeleri bir ücret karşılığı olarak toptan satmaya aracılık eder. Sirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak asagıdaki islemleri yapar: 1.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçeklestirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, ya da kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı ya da teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin haiz oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbasları üstünde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına güvence, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü sahıslar lehine, ipotek ya da rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir. 3.Sirket mevzusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika şeklinde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü sahıslara …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.