AYMED DIŞ TİCARET SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AYMED DIŞ TİCARET SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

MEDİKAL 1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve tabip muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. 2- Her türlü tıbbi araç-gereç alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. 3- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek. 4- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam ayrıntılar ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve haricinde pazarlanması ve ticareti. 5- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, mevzusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. 6- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7- Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı. 8- Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. SAĞLIK HİZMETLERİ 1. Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek,ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak. 5. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 6. Tıbbi tahlil laboratuarları oluşturmak ve işletmek. 7. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 8. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak,  işletmek,donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 9. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 10. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. 11. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. 12. Mevzusu ile ilgili tabip, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli yada özgür olarak sıhhat çalışanı çalıştırabilir. 13. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. 14. Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek, 15. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare benzer biçimde araçları alır, ithal eder ve kiralar. BİLGİSAYAR 1-Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, onarım, bakım ve onarımını yapmak. 2-Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. 3-Her türlü bilgisayar sarf araç-gereç alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. 4-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri yada hizmetlerini yapmak, satmak, yada bu tarz şeyleri kiraya vermek, web üstünde yayınlamak. 5-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 6-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler