AVRUPA İMPLANT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AVRUPA İMPLANT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

32.50.03(Rev.2)-Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Bilumum dental implant protez parçaları ve cerrahi setleri ,diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalatı,ihracatı, imalatı,mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak. 2. Diş protez laboratuarı oluşturmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden,totel yada diş, protez yapımı, tamirini yapmak. 3. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve tabip muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları,tek kullanımlık steril örtü ve cerrahi setleri ,laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler,radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri,steril malzemelerinin alımı, satımı, ithalini,ihracatını ve imalatını yapmak. 4.Mevzusuyla ilgili olarak yürürlükteki ithalat ihracat rejiminin izin verdiği her mevzuda ithalat ve ihracat yapmak. 5.Mevzusu ile ilgili olarak Kara ,hava ve deniz araçları satın almak kiralamak ve kiraya vermek 6.Mevzusuyla ilgili olarak bayilikler almak vermek, acentalıklar ve distiribitörlükler yapmak ve yaptırmak. 7.Mevzusuyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara katılmak 8.Şirket mevzuları ile ilgili devlet daireleri, tutumsal devlet teşekkülleri hususi ve tüzel kişilerce açılacak ihalelere iştirak etmek. 9.İşletme mevzusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi teşebbüslere iştirak etmek yada onlarla birleşmek, yatırım yapmak, tesis oluşturmak,etkin şirket ve firmaları aynen yada kısmen devralmak iştirak etmiş olduğu firmalar ile kredi alma ilişkileri tesis etmek, güvence vermek ,güvence ve kefalet kabul etmek. 10.Firmanın amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul ve menkul malları ile nakil vasıtaları ve makina teçhizat satın almak,devir yada tamamen kiraya vermek kiralamak ek olarak ihtifak intifa ve sükna hakları ile uygar kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit ilzamı ve tasarrufu yapmak.  11.Firmanın amaç ve mevzusu ile ilgili olarak ipotek ve öteki teminatlar karşılığında yada teminatsız olarak her türlü kefalet ve kredi açma işlemleri yapmak 12.Şirket yukarıda gösterilen işler haricinde verimli ve yararlı görmüş olduğu işlerde şirket esas mukavelesinde değişimler yapabilir.