ARSEN MİMARLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ARSEN MİMARLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.13.01(Rev.2)-İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

-Her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik araştırma ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında lüzumlu sontaj, araştırma ve etütlerin yapılması, biriki hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. ve ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler.