ALEVA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALEVA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü ipek,pamuk,yün,suni ve sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların üretmek,ürettirmek,toptan ve perakende olarak, almak,satmak,ithalatı ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak her türlü yün,pamuk,ipek,suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil üretmek,ürettirmek,toptan ve perakende olarak almak,satmak,ithalatı ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazive arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa vearaziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yaptırtmak, almak, satmak, kiraya vermek ve pazarlamasını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için arsa, arazi, bina ve her türlü gayrimenkul, satın alabilir, inşa edebilir, iktisapedebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir veferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, üçüncü şahıslara ve şirketlere ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapudairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz,tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulle ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıslara ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fekedebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, şirket borçları ve alacakları için üçüncü şahıslar borçlarından dolayı, şirkete ait gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir, üçüncü şahıslara borçlarından dolayı müteselsil şekilde kefil olabilir.Borçlarının teminatı olarakveya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, buipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. ve 20.9.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

1 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot