AKFİN GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

AKFİN GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içi ve yurt dışında iştigal konusuyla ilgili her türlü mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek,inşaat projelerinin çizimini yapmak,inceleme ve etüt işleri,plan proje ve yapabilirlik raporları hazırlamak,inşaatların kontrollük hizmetlerini yapmak Şirketin amacı ile ilgili olarak; A)Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları verebilir B)İpotek rehin kefalet ve diğer teminatları alıp, ipotekleri çözebilir, C)Taşınmaz mallar ve bu arada arsa,bina satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir D)Gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir.