AKFEN GAYRİMENKUL TİCARETİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

AKFEN GAYRİMENKUL TİCARETİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içinde ve yurt dışında her tür turizm tesisi ve konaklama tesisleri yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde eğlence dinlenme ve oyun salonları kurmak işletmek işlettir mek kiralamak. Menkul ve gayrimenkuller ile ayni ve şahsi her tür hakkı alabilir satabilir devredebilir ferağ edebilir kısmen veya tamamen kiraya verebilir veya kiralayabilir. Bütün taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket işleri ileilgili rehin ipotek mülkiyeti muhafaza ve benzeri yasal haklar tesis ettirebilir. Üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine aynı hakları tesis ettirebilir kendisine ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine rehin ipotek mülkiyeti muhafaza ve benzeri yasal haklar tesis ettirebilir. Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek rehin ve kefalet teminatlar alabilir verebilir gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin her tür takyidat verebilir alabilir ve 25.4.2011 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.