AJANS LETRA TELİF HAKLARI DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AJANS LETRA TELİF HAKLARI DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

69.10.04(Rev.2)-Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır YAYINCILIK a) Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışının yapılması. b) Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. c) Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. d) İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. YÖNETİM VE İDARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ a) Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kuruluşlarının, yurtdışı firmalarının ihtiyaç duyduğu her türlü yönetim danışmanlığı servisi sağlamak, daha rasyonel ve verimli çalışmalarını sağlayacak re-organizasyon çalışmaları yapmak, strateji geliştirmek, proje yönetmek, planlama yapmak, idari ve personel ihtiyaçlarını araştırıp tespit etmek, firma personeline geliştirme ve yetiştirme eğitimleri vermek, önerilerde bulunmak, idari, sınai, iktisadi, bilimsel, kültürel, ve buna benzer konularda yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetleri vermek, b) Gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu her nevi yönetim, iktisadi, işletme yönetimi, toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri, bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemleri insan kaynakları yönetimi yatırım projelerinin fizibilitesi, mali analiz, strateji geliştirme, ihracat ve ithalat, sektörel analiz konularında danışmanlık hizmetleri yapmak, taahhütlerde bulunmak, komisyonculuk yapmak, bu konularda projeler geliştirmek ve uygulamak üçüncü şahıslara danışmanlık yaptırmak ve kendi bünyesinde danışman çalıştırmak, c) İnternet üzerinden satışı yapılabilecek tüm ürünlerin yasal izinlerin alınması şartı ile alım, satım, ithalat, ihracat ve elektronik ticaretini yapmak. d) Şirket konusu ile ilgili sözleşmeler imzalamak, her türlü taahhütlerde bulunmak ve bunları uygulamak, şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazlarını marka ve ticaret unvanlarını, izin ve ruhsatname, patent, teknik bilgi (know-how) goodwill ve telif haklarını ve benzeri hakları iktisap etme, devralmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve bunlara müteallik lisansları vermek, lisans anlaşması yapmak, gerektirdiğinde yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. e) Sermayesine ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı yurt içinde ve yurt dışındaki konusu ile ilgili kuruluşların mümessilliğini, acenteliğini almak, alış ve satış imtiyazları istihsal etmek, acente ve bayilik tesis etmek, konusu ile ilgili her türlü emtianın ithalat ve ihracatını yapmak ve bu tür kuruluşlara organizasyon hususlarında hizmet vermek. ÇEVİRİ a) Şirket tarafından yabancı dilde veya Türkçe yazılmış veya düzenlenmiş her türlü şartname, dergi, mecmua, bülten, broşür, makale, kitap, ansiklopedi ve matbuatın bütün dillere çeviri işlerinin yapılması, dağıtımının ve basımının yaptırılması, b) Türkçe ve yabancı dillerde siyasi iktisadi aktüel kültürel bilimsel alanlarda süreli ya da süresiz her türlü neşriyatın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bütün dillere çevrilmesi basımının ve dağıtımının yapılması, c) Dünyada konuşulan her türlü dilin istenilen dile tercümesinin yapılması bütün yabancı dilleri Türkçe`ye çevirmek, Türkçe`yi diğer bütün yabancı dillere çevirmek şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak danışmanlık refakat, iş takibi yapmak, yabancı veya yerli kuruluşlara yurt içinde ve yurt dışında dil ile ilgili bağlantısı bulunan hizmetler vermek, d) Her türlü çeviri işlerini dışarıdan başka firmalara veya şahıslara yaptırmak, yaptırılmasına aracı olmak, e) Türkçe ve bütün yabancı dillerde konferanslar vermek, seminerler düzenlemek, toplantılar organize etmek ve simultane çevirisini yapmak, f) Konusu ile ilgili her türlü yeminli tercümanlık işlerini yapmak, yeminli tercümanları istihdam etmek, g) Konusu ile ilgili her türlü sözlü danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve tercüme ihalelerine katılmak, h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere kamu kurum ve kuruluşlarına belediyelere, derneklere, vakıflara sivil toplum örgütlerine siyasi partilere ve mesleki kuruluşlara sosyal amaçlı kültürel ve ekonomik amaçlı olmak üzere gerek şirket bünyesinde gerekse de seminerler ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle dil eğitimi hizmetleri vermek, i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili verilecek her türlü dil eğitimi ile ilgili ses ve görüntü kasetleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak, buna bağlı olarak kurslar, seminerler düzenlemek, konferanslar vermek. Dil eğitimi ile ilgili her türlü proje yapılandırılma uygulama ve dil geliştirme konusunda eğitim vermek veya organizasyonu yapmak, REKLAM HİZMETLERİ a) Reklam tanıtım pazarlama ve araştırma, inceleme hizmetleri sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fizibilite konularında ekspertiz ve bilgi …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.