AIDA SATIŞ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AIDA SATIŞ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a. Kısıtlı kalmamak kaydı ile satış yönetimi satış süreçleri konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek satış süreçlerinin analiz edilmesi ile ilgili konularda raporların hazırlanması ve sağlanması. Çeşitli ürün ve hizmetlerle ile ilgili yurt içi ve yurt dışından distribütörlük bayilik ve/veya franchise hakkı alarak Türkiye`de satışını ve/veya operasyonunu yürütmek amaç ve konusu ile ilgili araştırma etüt plan proje kontrolörlük ve teknik danışmanlık hizmetleri vermek. b. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. c. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi. d. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurt içi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. e. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. f. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. g. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. ğ. İnsan kaynakları eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermek, Şirket içi eğitim danışmanlık konularında her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı sürecini organize etmek, personel eğitimi vermek, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmasına danışmanlık yapmak. h. İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. ı. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (insan kaynakları,bilgisayar,daktilo,muhasebe,bordrolama,finansal tablolar)eğitim ve öğretim vermek. i. Her türlü gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşa insan kaynakları kariyer performans yönetimi,bilgi beceri ve yetkinlik değerlendirme sistemi, personel işlemleri ve bordrolama şirketlerin ve personel yönetiminin yeniden yapılandırmak. j. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak. Kurumsal eğitimler vermek. k. Firmalara insan kaynakları mali işler ve finansal yapısı ile idare işler konularında araştırma geliştirme ve organizasyon planlama eğitim ve eğitim danışmanlık hizmetleri yapmak. Firmaların yöneticilerine personellerine gerçek ve tüzel kişilere faaliyetlerinde verimliliği arttırarak rasyonel ve daha modern çalışmalarına yardımcı olmak, üzere yönetim, kalite üretim, verimlilik, gelişim ile diğer idari,hukuki,mali konuları ile ilgili seminerler düzenlemek. l. Bilgisayar İnternet ortamında ve iş yerinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek. m. Şirketin insan kaynakları, muhasebe ve finansal yapılarını ile ilgili danışmanlık yapmak, şirket organizasyon şemaları ve personel görev tanımları insan kaynakları yönetmelikleri hazırlamak. n. Aotsourcing (bordrolama) hizmeti vermek, iş yasaları ile ilgili firmalara eğitim vermek ve yaşadıkları sorunlara danışmanlık hizmetleri ile çözüm önerileri hazırlamak. Şirketin mesleki konuları ile ilgili gerekli bilgi, sistem yöntem ve teknikler ile çağdaş araç gereç ve donanımlı cihazları,aksesuarları,malzemeleri araştırmak, almak, satmak,yapmak, yaptırmak, depolamak, kurmak ve kurdurmak, kiralamak, pazarlamak. Şirketin iştigal konuları ile ilgili araştırma, geliştirme, tanıtım, insan kaynakları uzmanlığı, personel ilişkileri mali işler, finansman ve idari işler ile ilgili reklam kitap ve dergi basım yayın işleri gerçekleştirmek, konusu ile ilgili bilgisayar yazılımları yapmak ve yaptırmak, almak satmak, bu işleri yapan firmalara ortak olmak. Yurt içinde ve Yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinde bulunmak. Yukarıda zikredilen konularla ilgili olarak her türlü danışmanlık ve organizasyonluk hizmeti vermek. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji lisansları satın almak,satmak,aracılık yapmak. o. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda kanunların izin verdiği her seviyede eğitim öğretim kurumları ve kursları açmak ve işletmek. ö. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.