Aİ PLUS EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA LİMİTED ŞİRKETİ

Aİ PLUS EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA LİMİTED ŞİRKETİ

74.90.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

EĞİTİM 1- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla bilim ve mesleğe yönelik (yapay zeka, yazılım, bilgisayar programları) eğitim ve öğretim vermek, workshop ve seminer düzenlemek. 2-Her hürlü eğitim faaliyetleri ile ilgili bireylere ve şirketlere özel kurs, workshop, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek. 3-Gazete, dergi, broşür, afiş, kitap ve buna benzer her türlübaskılı evrakın yayımı, dağıtımını yapmak ve yaptırmak. 4-Yayınlar ilgili olan telif haklarını satın almak, satmak vedevretmek. 5-Şirket konusu ile ilgili reklam faaliyetlerinde bulunmak, yabancı eserlerin yazılarını, çevirilerini ve piyasa araştırması yapmak, danışmanlık hizmeti vermek……ve anasözleşmesinde yazılı işler