AHMET YILDIZ DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AHMET YILDIZ DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim danışmanlığı yapmak, stratejiler geliştirmek ve sistemler oluşturmak, mali ve ekonomik yapıyı yeniden organize etmek, bu hususlarda veri hazırlayıp sunmak yada raporlama yapmak, 2) Her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimine destek sağlayıcı hizmetler vermek, yeni projeler ve sistemler sunmak, geliştirmek , stratejiler oluşturmak ve uygulamak , bu hususlarda bilişim sistemleri kurmak, veri sunmak, veri hazırlamak, analiz etmek, raporlama yapmak, var olan sistemleri geliştirmek yada yenilemek, organizasyon yapısı ve sistemleri oluşturmak, 3) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin ekonomik ve mali yapılarına ilişkin sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak, mevcut mali yapıya ilişkin sistemi incelemek, tahlil etmek, denetlemek, sistemden elde edilecek sonuçlara ilişkin veri hazırlamak sunmak, yazılı görüş vermek ve raporlama yapmak, 4) Teşebbüs ve işletmelerin; mali, ekonomik yapılanma sistemlerini, mali ve ekonomik organizasyon yapılarını yeniden yapılandırmak, iç kontrol ve denetim sistemlerini oluşturmak yada geliştirmek, var olan sistemleri denetlemek , elde edilen sonuçlardan veri hazırlamak, raporlama yapmak yada görüş bildirmek, danışmanlık yapmak, 5) Şirket içi mali ve ekonomik yapıya ilişkin sistem oluşturmak için; her türlü bilgisayar sistemleri oluşturmak, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 6) Her türlü yatırım projeleri seçenekleri geliştirmek, yatırım projelerinin mali fizibilite ve karlılık çalışmalarını yapmak, denetlemek ve raporlamak yada danışmanlık yapmak, 7) Yabancı sermaye yada mevzuatta başkaca teşvik kanunları çerçevesinde ekonomik stratejiler belirlemek, geliştirmek yada uygulamasında destek olmak ve mali danışmanlık yapmak, raporlama yapmak, görüş bildirmek, 8) Yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarına ulaşılmasını kolaylaştırmak için bilgi sunmak, aracılık etmek, ithalat ve ihracata yönelik fon kaynak çeşitliliğini artırıcı politikalar sunmak, seçenekler yaratmak, projeksiyonlar oluşturmak, ekonomik ve mali danışmanlık sağlamak, bu hususlara ilişkin veri hazırlamak yada raporlama yapmak, 9) Kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, sistem kurmak, görüş bildirmek , raporlama yapmak, 10) İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, bilişim sistemleri kurmak, yeni teknolojik imkanlardan yararlandırma hizmetleri sunmak, görüş bildirmek yada raporlama yapmak, 11) Şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. 12) Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak, görüş bildirmek , raporlama yapmak, 13) Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, projeler geliştirmek, üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, sistem kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, denetlemek, raporlama ve danışmanlık yapmak, 14) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon sistemleri kurmak ve bu yolla veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerine raporlama yapmak, görüş bildirmek yada danışmanlık yapmak, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a) Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili konularda ithalat, ihracat yapmak, b) Şirketin iştigal konularının gerçekleştirilmesi maksadıyla nakil vasıtaları iktisap etmek, şirket adına tescil ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ihtiyacından fazlasını satmak. c) İştigal konuları ile ilgili olarak ihale ve taahhütlere girmek yurt içinde ve dışında mümessillik almak ve vermek, komisyonculuk, organizasyon hizmetlerini deruhte etmek. d) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ihtira hak ve beratlarının lisans ve imtiyazların teklif ve işletme haklarını, alameti farika ve ticaret unvanlarının, resimlerin, sınai resim ve modellerin iktisabı, …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.