AHA DİJİTAL PAZARLAMA BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AHA DİJİTAL PAZARLAMA BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a.Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu kuruluşlarına, web tasarım, sosyal medya yönetimi, google adwords, logo tasarımı, kurumsal kimlik çalışmaları, elektronik ticaret siteleri, dijital pr hizmetleri, internet reklamcılığı, toplu mail gönderimi, fotoğraf ve video çekilmesi hizmetlerinin sağlanması ve bunlarla ilgili gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi  b. İzin gerektiren durumlarda yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınarak her türlü ürünün ticaretini, alım ve satımını, internet üzerinden pazarlamasını yapmak, bununla ilgili e-ticaret siteleri ve web siteleri kurmak, bu web sitelerinin yürütülmesini, satışın gerçekleştirilmesini, ödemelerin alınmasını, ödeme sistemlerinin kurulmasını sağlamak c. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ürünün ilgili mercilerden gerekli izinlerinin alınarak satışını gerçekleştirmek d.Konusu ile ilgili her türlü ihalelere, açık artırmalara kapalı zarf usulüyle pazarlıklara verilen ticari işlere katılmak, e.Sattığı malların bedellerinden veya konusuna giren işlerin ifasından mütevellit hakları ve alacaklarından dolayı her türlü gayrimenkulleri satın almak, ipotek almak üzerinde teminat ipotekleri koydurabilecek, alacaklarının ödenmediğinde bunları fesh ve terkin ettirmek veya başkalarına devir ve temlik eylemek. f.Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak ortaklar kurulunca alınacak karar üzerine yukarıda yazılı olan­lar dışındaki faaliyet konularında da faaliyet gösterebilir. Ana sö­zleşme değişikliği hükmünde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için tescil ve ilan edilmesi gerekmekte­dir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.