AGW TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AGW TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1- Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin programların, eğitim ve öğretim araçlarının alımı, satımı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2 – Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü malın ihracat, ithalat, iç ve dış uluslararası mümessillik ve dahili toptan ticaretini yapmak; 3 – Yurt içinde ve yurt dışında teknik gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacı ile etütler yapmak, bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel çalışmalar, teorik ve uygulamalı eğitim programları yapmak, bu amaçla düzenlenen programlara katılmak; 4 – Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarını ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını ve çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek; 5 – Şirket in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşaa etmek; 6 – Şirket işleri için gerekli taşıtları  iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,  7 – Şirket in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 8 -Şirket konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret ünvanlarının alınması, satılması, kiraya verilmesi 9 – Şirket in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek; 10 – Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlanmasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, 11 – Elektronik sanayinin gerektirdiği bilcümle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerinde bulunmak her türlü elektronik malzemelerin, elektronik ürünlerin, elektronik devre kapayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksamlarının toptan ve perakende ticareti. Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurulca karar alınıp, şirket dilediği işleri yapabilecektir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.