AGS ANADOLUATEŞİ GÖSTERİ SANATLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AGS ANADOLUATEŞİ GÖSTERİ SANATLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amacı farklı disiplinlerde yetişmiş,uzmanlaşmış ve yetiştirilecek dansçı ve sanatçılarla yurt içi ve yurt dışında folklor,tiyatro vb gösterileri hazırlamak,bunların koreografilerini yapmak ve bu gösterileri yurt içi ve yurt dışında sahneye koymaktır. Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla aşağıda belirtilen işleri de yapabilir. 1-Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube tanıtım yerleri ve ofisler açabilir. 2–Sanat ağırlıklı tanıtım toplantıları tertip etmek,kongreler, festivaller vb organizasyonlar düzenlemek, 3-Amaç ve konusu ile ilgili komisyonculuk,mümessillik,bayilik alabilir,veya bu faaliyetleri kendisi için başkasına verebilir. 4-Amaç ve konusu ile ilgili kurs vb eğitim hizmetleri verebilir,eğitim kurumları açabilir. 5-Amaç ve konusu ile ilgili ayni ve gayri maddi haklar,her türlü fikri haklar üzerinde her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemleri yaoabilir, marka,model,resim,lisans,patent,ihtira beratı,know-how alameti farika anlaşmaları yapabilir, kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir,devredebilir ve alabilir. 6-Amaç ve konusu ile ilgili taşıt araçları edinebilir,kiralayabilir veya kiraya verebilir,bunlar üzerinde her türlü temlik tasarrufta bulunabilir. 7-Ortaklar kurulu kararı ile amacını ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz malı edinebilir,ifraz ve tevhit edebilir, arazi ve arsalar üzerine inşaat yapabilir,kiralayabilir,edindiği malları satabileceği gibi devir ve ferağ edebilir,bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. 8-Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tek başına veya başka şirketlerle konsorsiyum kurarak kamu ve özel ihalelerine girebilir, ülkelerin mevzuatına uygun olmak koşulu ile yabancı şirketlerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklarla işleri birlikte yürütebilir. 9-Alacak ve borçlar için teminat olmak üzere kendi taşınmazları üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi, başkalarının taşınmazlarından dahi kendi lehine ipotek alabilir,ipotekleri uzatabilir değiştirebilir ve kaldırabilir, şirketin yararına ters ve aykırı olmamak koşulu ile ortaklar kurulu kararı ile  gerçek ve tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü kefalet ve teminat verebilir,haklarını,alacaklarını tahsil ve teminat için kendisi de ayni ve nakdi her türlü teminat alabilir.  10-İştigal konuları ile ilgili olarak kurulmuş ve kuracak şirketlere ortak olmak veya yeni şirketlerin kurulmasna da  ortaklık yapmak. 11-Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde  konu ortaklar kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.