AG VE WATSON DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TANITIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AG VE WATSON DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TANITIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a) Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla; Yerli, yabancı ve çok uluslu düzeydeki her türlü gerçek ve tüzel kişilere faaliyetlerinin amaçlarına uygun ve verimli bir biçimde sürdürülmesi için yönetim hizmetlerinin sunulması gibi ihtiyaç duyacakları konularda eğitim, tanıtım, pazarlama ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, b) Yerli, yabancı ve çok uluslu düzeydeki her türlü gerçek ve tüzel kişilere en uygun planlama, verimlilik, toplam kaliteye halkla ilişkiler faaliyetleri için yaratıcı çalışmalar ve uygulamalar yapmak belge, kayıt ve raporlama sistemleri kurmak ve iyileştirmek, yeni yatırım ve kapasite arttırımı yatırımları için verimlilik modelleri oluşturmak için danışmanlık hizmeti vermek, c) Şirketlerin yetkili organlarının veya kamu otoritesinin talebi üzerine ekonomik işlemlerin tamamı ve belirli bir kısmı üzerine danışmanlık yapılması, her türlü kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek proje, fizibilite ve benzeri çalışmalar yapmak, d) Danışmanlık hizmetleri çerçevesinde her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, tanıtım, pazarlama, projelendirme, ve uygulama faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlerle ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması veya faaliyetlerine iştirak edilmesi, e) Danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli yerli, yabancı ve çok uluslu düzeydeki gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet komisyonculuk, acentelik, vekillik anlaşmaları yapılması, bu kişi ve kuruluşlardan, idari, ticari ve teknik konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti alınması, f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı araç, makinei teçhizat ve tesisler ile gayrimenkullerin iktisabı veya inşaası ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, şirkete, ortaklara, müdürlere, veya şirket personeline tahsis edilmek üzere kiralanması, kiraya verilmesi şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek veya başka bir teminat veya teminatsız ödünç alınması ipotek, rehin ve ticari işletme rehni tesis edilmesi ve bunların fek edilemesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, taşıt araçları alınması ve fazlalarının satılması, g) İnternet ortamında elektronik ticaret ( e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e-tahsilat) yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları üretmek ve geliştirmek. İnternet ortamında online bilgi alışverişi online ticaret veya online tahsilat yapılabilmesi için yazılım üretmek ve geliştirmek, internet ortamında elektronik ticaret (e-ticaret) ve elektronik tahsilat (e-tahsilat) yapılabilmesi için ar-ge çalışması yapmak, donanım hizmetleri, yer sağlayıcı hizmetleri, internet hizmetleri danışmanlık hizmetleri vermek, h) Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesis etmek, internette web sitesi oluşturmak, elektronik ortamda ticaret yapmak ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmet sunmak, tanıtımını, pazarlanmasını ve satımını yapmak. Satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek, i) Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere müşteri, müşteri toplulukları veya müşteri örgütlerine mensup müşteri topluluklarının veya müşteri örgütlerinin sosyal yardım sunma olanaklarını artıracak ve kolaylaştıracak her türlü sosyal hizmetleri, kurulacak kupon ve/veya kartlar veya başka her türlü sistem vasıtasıyla hizmete sunmak, j) Bilgi işlem ve veri merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı veri şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri ve veri altyapısı hazırlamak, onarmak, düzenleme işlem veya hizmetlerini sağlamak, satmak veya kiralamak ve internet üzerinden yayınlamak. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım destek ve danışmanlık hizmetleri vermek, k) Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek şartıyla bilgi iletişim sistemlerine ilişkin her türlü teknolojik olanaklardan yararlanarak, dijital pazarlama, otomasyon ağlarını ve çağrı merkezlerini kuracak firmalar ile üçüncü kişi tüketicilere yönelik pazarlama platformlarını hazırlamak ve müşteri bilgilerini, yeni pazarlama teknikleri üretip en verimli şekilde kullanarak, firmalar ile entegrasyonu sağlamak, l) Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satışını, pazarlamasını, kiralanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak, m) Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği Compakt Disk, CD-Rom, Disket veya benzeri teknik malzemelerin alımını, satımını, üretilmesini, dağıtılmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, n) Teknolojik alanlarda yazılım geliştirmek, araştırmak, üretmek, bilgileri elektronik ortamda elde etmek, yaymak, dağıtmak, satmak, bu konularda üçüncü kişilere lisans vermek, Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.