AFŞAR OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AFŞAR OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

74.90.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.    Sanayi ve ticaretten sayılan her türlü işletme,ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik mevzuatları konularında, denetim, eğitim, araştırma ve incelemelerr yapmak, işletmelerin kuruluş ve işletme safhalarında iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde proje hazırlamak, risk analizi yapmak, işletme belgesi alınması hususunda işletmelere teknik danışmanlık, müşavirlik, mühendislik hizmetleri ile bu konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim, seminer ve konferanslar vermek, 2.    Konusu ile ilgili her türlü teknik danışmanlık, müşavirlik, mümessillik, organizasyon, araştırma, pazarlama ve eğitim hizmetleri yapmak, 3.    Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili her türlü organizasyon, danışmanlık, eğitim, denetim ve mühendislik hizmetleri vermek, 4.    Konusu ile ilgili her türlü kontrol, test, bakım, ölçüm ve muayene yapmak ve raporlama yapmak, aynı zamanda şirket mobil araçlarla bu işleri mobil sağlık taraması şeklinde yapabilir, 5.    Kanunların yetki verdiği oranda kişilere ilkyardım, sağlık ve güvenlik konularında eğitim vermek, 6.    Konuları ile ilgili matbu evrak, broşür, el ilanı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü teçhizat ve malzemenin imali, hazırlattırılması, basımı, dağıtımı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 7.    Konusu ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunmak, alım, satım, taahhüt, ihracat ve ithalat işleri ile uğraşmak, yerli ve yabancı mümessillikler almak, vermek, 8.    İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngürmüş olduğu, işyeri hekimliği ve iş güveniliği uzmanlığı ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitici eğitmeni, uzman mühendis iş güvenliği yönetim sistem temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği denetmeni, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği işyeri sendika temsilciliği eğitimleri düzenlemek, 9.    Her türlü özel eğitim kurumu ve dershane açmak, işletmek, 10.  4857, 3308 ve 5544 sayılı yasalar ile düzenlenen alanlar yabancıların çalışma izinleri, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve ilgili diğer ulusal mevzuat ve uluslar arası meslek standartlarını temel alarak ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak olan kişilerde teknik ve mesleki alanlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında, eğitim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetler hususunda kurslar düzenlemek, psikoteknik testler hazırlayıp uygulamak, rapor hazırlamak, psikoteknik cihazlar kullanmak ve değerlendirme yapmak, 11.  Mesleki alanda ortak ilke ve hedef saptama, incelemek ve araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 12.  Mesleki alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve ölçmek için özel eğitim programları yapmak, değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek, mesleki eğitime yönelik yayınlar yapmak, 13.  Özel eğitim konularında yurt içinde ve yurt dışında toplantı, konferans, panel, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde bu faaliyetler için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 14.  İşyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak ve iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği ile ilgili faaliyet göstermek, 15.  İş sağlığı ile ilgili her türlü muayene, tetkik ve analizleri yapmak, laboratuvar hizmetlerini yürütmek, 16.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda geçerli sertifikalı eğitimler vermek, 17.  İş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı kurmak ve konusu ile ilgili her türlü ölçüm ve analizleri yapmak, 18.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü periyodik test ve kontrolleri yapmak, 19.  Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı ilkyardım eğitimleri vermek, 20.  İş sağlığı ve güvenliği, çevre, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, teknik ve mesleki eğitimler vb. tüm konularda danışmanlık, denetim, eğitim, mühendislik, araştırma, sağlık hizmetleri vermek, bu konularda gerekli tesisleri kurmak, işletmek, ilave tesisler açmak, kiralamak, şubeler açmak, gerekli makine ve ekipmanı yurt içi veya yurt dışından satın almak, işletmek, kiralamak ve satmak, 21.  İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konuları, meslek hastalıkları, genel sağlık hizmetleri için gerekli her türlü sağlık taramaları ve muayenelerini yapmak, önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu konuda  gerekli her türlü aracı temin etmek, 22.  Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler, distribütörlük ler ve unvan kullanımı hakkı almak ve bu hizmetleri başkalarına vermek, şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, dağıtım ve pazarlama yapmak, makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ işlemlerinde bulunmak, alım, satım, kiraya vermek, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, ipotek almak, vermek, 23.  Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurmak, girişimlerde ve iştiraklerde bulunmak, 24.  Her çeşit sağlık hizmetleri …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.