AFM NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AFM NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.21.02(Rev.2)-Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içinde ve yurt dışında yük ve yolcu nakliyesini kara,deniz ve hava yoluyla yapmak,konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık hizmetleri yapmak,taahhütte bulunmak, Gerekli nakil vasıtalarını ve gayrimenkullerini iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak, iktisap olunan gayrimenkullerinin taksim ifraz ve tefrik etmek, devir ve ferah etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satmak ve iktisap ederek, üzerinde inşaatlar yapmak ve yaptırmak üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunulabilir, Şirket iktisadi maksat ve amacının gerektirdiği bütün hakları iktisap ve borçları iltizam eder, borç ve alacağını teminatına bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir, bunun için irtifak ve diğer ayni hakları iktisap eder, gerektiğinde ifraz taksim tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapar, gayrimenkuller için satış vaadini kabul eder ve şirketin 24.4.2004 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

2 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş