AFKOM PROJE DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AFKOM PROJE DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-      Yurt içi ve yurt dışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda, arama kurtarma çalışmaları ve haberleşme zincirini oluşturmak için gerekli tüm ekipmanların üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.  2-      Yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluşun bilişim ve yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması, yürütülmesi, denetimi, eğitimi ve geliştirilmesi konusunda danışmanlık ve yönetim hizmetlerini vermek. 3-      Yurtiçi ve yurtdışında her türlü kurum ve kuruluş tarafından verilen teşvik, hibe ve kredi gibi ayni ve nakdi kaynaklara erişim, yönetim ve denetim hizmetleri sunmak ve bu konularda yerli ve yabancı kamu ve özel sektör, akademik ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. 4-      Yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluşa yönelik iş geliştirme, proje geliştirime, yönetme, uygulama, denetleme ve eğitim hizmetleri vermek ve bunlara yönelik araştırma, analiz ve her türlü raporlama hizmetleri sunmak. 5-      İlaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 6-      Şirketlere insan kaynakları ile ilgili danışmanlık yapmak, şirket organizasyon şemaları ve personel görev tanımları, insan kaynakları yönetmelikleri hazırlamak, iş yasaları ile ilgili firmalara eğitim vermek ve yaşadıkları sorunlara danışmanlık hizmetleri ile çözüm önerileri sunmak.    7-      Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, tanı ve tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, geriatri merkezleri, huzur evleri kurmak ve işletmek, evde bakım hizmetleri vermek. 8-      Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak, hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak. 9-      Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri, steril malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 10-  Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzemelerin üretimi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 11-  Her türlü gıda maddelerini üretmek, almak, satmak, dağıtımını yapmak, ithali ve ihracatını yapmak gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 12-  Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak, her türlü bakliyat, hububat ve tarım ürünlerinin, zeytin ve zeytinyağı, ayçiçeği, mısırözü, fındık ve balık yağlarının üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.  13-  Her türlü tekstil, ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Konu ile ilgili fabrikalar kurmak, imalathaneler, depolar veya satış yerleri açmak, mağaza, dükkân gibi dağıtım teşkilatı kurmak ve işletmek. 14-  Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının  ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet  üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek  ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 15-  Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. 16-  Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi, kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında fuarlar düzenlemek, sanat ve eğlence gösterileri, panel ve seminerler tertip etmek veya ettirmek. Reklâm ajansı kurmak, her türlü reklâm işleri yapmak,  reklâm filmleri çekmek. 17-  Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yeraltı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.