AFAK EVENTS FUARCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AFAK EVENTS FUARCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

FUARCILIK a) Ticarete konu mal ve hizmetler ile tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin teknolojik gelişmelerin, bilgilerin ve yeniliklerin tanıtımı amacıyla sergilediği yurt içi ve uluslar arası düzeyde bilgi alışverişinin teknik işbirliğinin, geleceğe yönelik ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile, 1-Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas almayan, zaman zaman periyodik olarak da tekrar edebilen ve çeşitli ürünlerin birlikte sergilendiği, mal ve hizmetlerin ticari tanıtımı ile satışının da amaçlandığı sosyal kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı genel fuarları düzenlemek, 2- Belli ürün veya ürün grubu yada sektörle doğrudan ilgili ve sektöre yönelik mal ve hizmet üreten katılımcılar bazında teknolojik ve uygulamalı bilgi alışverişinin arttırılması ve ticari işbirliğine yönelik, bilgi değişimi ortamı yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesi amacıyla ihtisas fuarları düzenlemek, 3-Ziyaretçisini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin satışının yapıldığı, genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı, özel günler, haftalar veya dönemler öncesinde veya sırasında tüketici fuarları düzenlemek, 4-Tek başına yabancı bir ülkenin üretimini veya bir ana tema seçerek o alanda faaliyet gösteren firmalar ile konunun ilgililerini bir araya getirmek amacı ile tek ülke fuarları düzenlemek, 5-Bir firmanın kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla tek firma sergileri düzenlemek, b) Şirket ana sözleşmesinin a şıkkında gösterilen fuarcılık ve bu faaliyetlerle sınırlı olmak üzere; 1-Yayıncılık faaliyetinde bulunmak, 2-Tanıtım faaliyetinde bulunmak 3-Reklam faaliyetinde bulunmak 4-Kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 5-Fuar yapılarının tasarımını yapmak 6-Fuar organizatörlüğü yapmak, 7- Fuarcılık konusu dışında olmamak üzere Yasa, Bakanlar Kurulu Kararları ve TOBB tüzüklerinin izin verdiği ölçüde ticari faaliyette bulunabilir.    -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Bankalardan krediler alabilir, kapatabilir Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.  

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.