ADUS YATIRIM BİLGİSAYAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADUS YATIRIM BİLGİSAYAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

YATIRIM 1-Yurt içinde ve yurt dışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans danışmanlığı yapmak ve yaptırmak,yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. 2-Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, otomotiv, teknoloji, nakliyat, telekominikasyon, internet, bilgisayar, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket , ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev`i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehİn etmek, rehİn almak 3- Şirketlerin alım- satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjönktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek, 4-Şirketin faaliyet ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren olsun veya olmasın TTK kapsamında her türlü yerli veya yabancı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılabilmektedir. 5-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 6-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. 7- Bankacılık, finansal kiralama, factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortak olabilir bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir, 8- Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatlı, teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla ayni veya nakdi her türlü teminatı verebilir, 9- Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir, 10- Yurt içinden veya yurt dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir, kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullandırabilir veya devredebilir, bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir, 11- Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler, 12- İlgili merciilerden izin almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi, bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir, BİLGİSAYAR 1-Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. 2-Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. 3-Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak ve satmaktır. 4-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 5-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı,kiralaması ve servisi. 6-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurt içi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 7-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 8-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, internet erişimi, alan adı, web …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.