ADO METALURJİ DANIŞMANLIK VE TEMSİLCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADO METALURJİ DANIŞMANLIK VE TEMSİLCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1- Şirket; demir-çelik ve maden sektörüne yönelik her çeşit makine, ekipman, malzeme ve yedek parça temini konusunda temsilcilik, iç ve dış ticareti faaliyetinde bulunur. Demir çelik sektöründe kullanılan ferro-alyaj (FeSiMn, FeSi, FeV, FeMo, FeTi vs.) malzemelerinin tedariki konusunda temsilcilik, danışmanlık ithalat, ihracat, iç ve dış ticareti faaliyetlerini yapar. 2- Şirket; demir, krom ve mangan cevherleri konusunda danışmanlık, temsilcilik, ithalat, ihracat, iç ve dış ticaretini yapar. 3- Şirket; her türlü refrakter, elektrod, kalıp-makine ve ekipmanları, alaşım malzemelerinin, mühendisliğini, servis, bakım ve temsilciliğini, eğitim ve danışmanlığını, kiralamasını, imalatını, ithalatını, ihracatını, iç ve dış ticaretini yapar. Şirket, bu konularda fabrika ve tesisler kurabilir, mevcut tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, devralabilir, mevcut tesis ve fabrikalara iştirak edebilir. 4- Şirket, her türlü demir çelik ürünleri, pirinç, çinko, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platin, U demiri, L demiri, bakır, vs. her türlü metal ve metalden mamul makine ve ekipmanlarını ve yedek parçaların, aksesuarlarının ve tüketim malzemelerinin, sistem parçaları, tesisat malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, işletim ve sarf malzemeleri konularında alım satım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi, servis, temsilcilik, distribütörlük, taahhüt, mühendislik,  kiralama, imalat, ithalat, ihracat iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunur. Şirket, bu konularda fabrika ve tesisler kurabilir, mevcut tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, devralabilir, mevcut tesis ve fabrikalara iştirak edebilir. 5- Şirket; her türlü enerji yatırımları konularında, danışmanlık ve temsilcilik hizmeti yapar. Şirket, bu amaçlara erişmek için; a) Şirket mevzuu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı teknik-bilgi (know-how), izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika, patent, royalty emsali gibi haklar istiğmal ve iktisap edebilir veya 3. şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir,  devredebilir veya devralabilir. b) Konusu ile ilgili mümessillikler alabilir, diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillik verebilir, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir. Konusu ile ilgili bayilik, ardiyecilik, özel antrepoculuk ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. c) Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında pazarlama organizasyonları kurabilir, sergilere fuarlara konferans ve seminerlere katılabilir. d) Şirket, konusu ile ilgili yurtdışında hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler tesis edebilir, mevcut şirketlere ortak olabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir,  yabancı sermayenin yurda getirilmesi faaliyetlerinde bulunabilir.                                                                   e) Konusu ile ilgili özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senedi, tahviller, intifa senetleri kuponları gibi diğer kıymetli evrakları ve menkul kıymetleri aracılık faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile satın alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunabilir, mübadele edebilir veya kendi ve 3. şahıslar lehine rehin gösterebilir, intifasından yararlanabilir veya yararlandırılabilir. f) Gayesinin tahakkuku için gerekli iç ve dış her türlü kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir, istikraz sözleşmeleri yapabilir. g) Konusu ile ilgili endüstriyi ve ticareti doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi tesisleri kurabilir ve işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. h) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için nizalı, nizasız, imarlı, imarsız her türlü gayrimenkulü, kısmen veya tamamen iktisap edebilir. Devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen, uzun veya kısa vadeli olarak kiralayabilir, kiraya verebilir. Kendi gayrimenkulü üzerinde başkaları lehine, başkalarının gayrimenkulü üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifak, cins tashihi ve sair haklar tesis, iktisap, devir ve ferağ edebilir. Bunların fekkini talep edebilir. Şirket alacak ve borçlarının tahsili ve temini için her türlü ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatlar alabilir, verebilir, tapu dairelerinde her türlü hakları kullanabilir. Uzun ve kısa vadeli kredi sözleşmeleri yapabilir. Lüzumu halinde borç ve alacakları temlik alabilir, temlik edebilir. ı) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai ve sair muameleleri yapabilir. Amacını gerçekleştirmek için her türlü emtianın ithalat, ihracat ve ticaretini yapabilir. Şirket, yukarıda sayılanlar dışında konusu ile irtibatlı ve verimli olacağına kani olduğu işlere de şirket müdürler kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.