ADLER İÇ VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADLER İÇ VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

 1-Her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı,alımı,satımı ve pazarlaması yapmak.  2-Bilişim sektörüyle ilgili her türlü elektrikli.elektronik ve mekanik dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri,imali,alımı,satımı ithali,ihracı ve her türlü taahhüdü,   3-Kamu özel ve tüzel kişilere her türlü danışmanlık yapmak,fizibilite raporları hazırlamak,destek ve servis hizmeti vermek, satımını yapmak.  4-Ar-Ge faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapmak.  5-Uluslararası veya yurtdışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslararası ihalelere katılmak.Aracılık yapmamak kaydıyla başka şirketlerin hisselerini almak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak.  6-Her türlü gayrimenkul satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek,işletmek.Her türlü inşaat ihalelerine katılmak.  7-Şirket yukarıda yazılı iştigal konularını gerçekleştirmek için bu sektörde faaliyet gösteren firma ve kuruluşlarla bayilik,acentelik,distiribütörlük sözleşmelerini yapmak.Bu kuruluşlarla ortak yatırımlar yapmak.  8-Şirket işletme konuları ile ilgili yerli yabancı her nevi teknik yardım,bilgi,knov,how,patent,ihtira beratı,lisans,marka, ticaret ünvanını,ruhsatname,imtiyaz,ve sair hakları satın alabilir,satabilir,kiraya verebilir veya devredebilir.  9-Şirket ihtiyacına binaen her türlü motorlu,motorsuz vasıta,kamyon,kamyonet,otobüs,minibüs,otobil ve bunlara ait  her türlü yedek aksamlarını almak,ihtiyaç fazlasını satmak veya kiraya vermek. 10-Şirket konusunda çalışan şirketlerle müştereken yeni şirket kurmak veya bu şirketlere kurucu ortak olarak katılmak veya sermaye taahhüdünde bulunmak.    11-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir,ve ipotek fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. 12-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kişiler namına,kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir.Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir.borçlarının teminatı olarak üçüncü  sahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir,bu ipoteklerin terkinini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. 13-Yukarıda gösterilen mevzulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun kararı ile şirketin maksat ve mevzuu genişletilebilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.