ADERANS DANIŞMANLIK REKLAM VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

ADERANS DANIŞMANLIK REKLAM VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a.   Yurt içinde ve yurt dışında mukim her tür şirkete eğitim, yönetim, iş geliştirme gibi danışmanlık hizmetleri vermek, bunlarla ilgili her türlü proje yapmak, yaptırmak, aracılık etmek,  temsilcilikler almak ve vermek. b.   Her türlü gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlara çalışanları ve yöneticileri için performans eğitim ve yönetimi yapmak, yetkinlik değerlendirmelerinde bulunmak, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerekli sistem ve yapılar kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, c.   Yurt içi ve yurt dışında her türlü gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlara halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek, geçici ve daimi personel istihdam etmek, tanıtım, eğitim konferans ve organizasyonlar yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak, d.   Reklam ajansı kurmak, her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek, her türlü yayın organları ile her türlü yayın hizmeti yapmak, reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. e.   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık    faaliyetlerinde bulunmak. f.   Her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt işleri ve montaj işleri yapmak, her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g.   Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, h.   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları    oluşturmak ve işletmek. ı.    Her türlü konut ve binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Isı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. i.    Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak, plastik ham maddeleri alım satımını yapmak, inşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, montajını, ithalatını, ihracatını yapmak. Şirket yukarıda belirlenen iştigal konusu ile ilgili olmak ve onu gerçekleştirmek amacı ile, a-   Şirket üstlendiği işlerin yapılması için gerekli bütün araç gereç ve hizmetleri alabilir, ithal edebilir, imal ettirebilir,  kiralayabilir, kiraya vermek suretiyle işletebilir gerektiğinde bunları satabilir. b-   Şirketin mevzularına giren mümessillik anlaşmaları yapabilir, gayesinin gerçekleşmesi için gerekli gördüğü yatırımları yapabilir, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, fabrika ve tesisler kurabilir, makine, motorlu ve motorsuz vasıtalar alabilir, kiralayabilir ve tamamen veya kısmen başkalarına kiraya verebilir. c-   Bankalar ve özel finans kurumları ile kredi alma sözleşmeleri imzalayabilir, bu sözleşmelerde öngörülen teminatları gösterebilir, krediler kullanabilir. d-   Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir. Konusu ile ilgili ithalat ve ihracata ilişkin bilcümle iş ve işlemleri kendi hesabına yapabilir. e-   Şirketin çalışma konuları dahiline giren hususlarda yabancı tüzel ve gerçek kişilerle her seviyede işbirliğinde bulunabilir. Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir, bunlarla ortaklıklar kurabilir, patent ve benzer haklarını satın alabilir, pazarlayabilir, her türlü alım satım ve pazarlama işleriyle uğraşabilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.