ADDWİSE GİRİŞİM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADDWİSE GİRİŞİM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-İlgili mercilerden izin almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim, öğretim, kurs, insan kaynakları her dalda eğitim organizasyonu yapmak. 2-İştigal mevzuu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek, halkla ilişkiler, ajans hizmetleri vermek, eğitim programları oluşturmak ve vermek. 3-İlgili makamlardan izin almak kaydıyla, her türlü insan kaynakları hizmeti vermek, fuar seminer her türlü organizasyonlar için eleman yetiştirmek; Fuar Seminer ve her türlü organizasyonlara eleman temin etmek, görevlendirmek.  4-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak; gezi konusu ile ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. 5-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanslığını yapmak. 6-Hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. 7-İştigal mevzuu ile ilgili her türlü dekorasyon, tamirat, tadilat ve boya işleri yapmak. Dekorasyon ve tadilatla ilgili olarak fuarlarda saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer, fayans, su ve elektrik tesisatı işleri yapmak. 8-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.  9-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 10-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 11-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 12- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.   Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının elde edilmesi için amaç ve konu ile ilgili olmak şartıyla bütün hakları iktisap ve iltizam edebilir.   Şöyle ki: a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamul, mamul, esas yardımcı, hurda atık maddeler, müstahzarlar ve tertipler, alet, edevat, makine, ana yardımcı, yan ve komple tesisler gibi amaç ve konusunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia, madde ve mamuller ile ilgili pazarlama, ihracat, ithalat, transit ticaret gibi dahil, hariç ve her türlü ticareti, imalat, istihraç, alım ve satım, ambalajlama, depolama, paketleme, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma, dahili ve milletler arası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, acentelik, taşeronluk yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili bayilikler alabilir, verebilir, araştırma ve etütler yapabilir, işletmenin gerçekleşmesi için lüzumlu tesisat kurabilir. Her çeşit haklara sahip olabilir ve bunlarla ilgili yazılı faaliyet ve tasarruflarda bulunabilir. c-Şirket, amaç ve konusunun gerektiğinde işlerin gerçekleştirilmesi gayesiyle yurt içinde ve ilgili mercilerden alacağı izin üzerine ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışında olmak üzere tesis etmiş veya edecek olan hakiki ve hükmi şahıslardan …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.