ADAVİP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADAVİP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

80.10.05(Rev.2)-Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1)Kişi ve kuruluşlara, özel ve kamu kuruluşlarına  koruma ve güvenlik hizmetleri sağlamak şahıslar ile her türlü özel statülü, Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hastane, üniversite, fakülte, akademi, yüksekokul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafinerileri, baraj, kara deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar, toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b tesis, işletme, toplantı ve vasıtaların sabotaja hırsızlığa, soyguna, yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alıkonmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak,güvenliklerini sağlamak, alarm merkezi kurmak, izlemek ve işletmek, tüm çalışmalarını faaliyetlerini düzenleyen yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak. 2-Yurtiçi ve yurt dışında koruma, eğitim ve güvenlik, eğitim ve öğretimini verecek tesis kurmak, işletmek, koruma ve güvenlik personeli yetiştirmek ve eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve tazeleme eğitimlerini yapmak. 3-Koruma ve güvenlik teknolojileri ile ilgili, alarm izleme merkezleri kurmak ve işletmek 4-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etmek kaydı ile hisse senetleri ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve mübadele etmek 5-Faaliyetleri ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere sektördeki bilumum özel kişiler ,tüzel kişiler kamu kuruluşları ve bağlı teşekküllerin fizibilite, tasarım, iletişim ağı, kuruluş, işletim, eğitim ve organizasyon etüdü, bakım ve benzeri işlerin planlaması ve temini ile bu konularla İlgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek. Taahhüt altına girmek. 6-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü malzemenin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir. a)Konusu ile ilgili hususlarda çalışan yerli ve yabancı sermaye ile müştereken şirket kurabilir,mevcut şirketlere iştirak edebilir. b)Konusu ile ilgili her türlü emtiayı ve malzemeyi ithalat ve ihracatını yapmak c)Konusu ile ilgili müzayedeler yapmak d)Konusu ile ilgili her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak e)Şirket konusuna giren işlerle ilgili uzun orta ve kısa vadeli iç dış kaynaklı krediler alabilir ve kullanabilir. f)Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu nakil vasıtalarını makine ve tesisler ile gayri menkuller almak ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak bunlar üzerinde irtifak, intifak, sükna gayri menkul mükellefiyeti kat irtifakı hak ve menfaatler tesis etmek, devir ve ferağ etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis edilebilir, ipotekleri fek edebilir. İpotek almak, kira ve satış sözleşmelerini tapuya banka lehine şerh verdirmek. İpotek almak banka adına takdiyatlı ve takdiyatsız taşınmazları satın almak, takdiyatlı almak ve takdiyatsız taşınmazları ipotek almak ve ipotek etmek, ipotek dahil olmak üzere bu hakların hepsini fek ve terkin ettirmek. Taşınır taşınmaz nakil vasıtalarını ve gayrimenkulleri ipoteği çözüldükten sonra satabilir

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.