ADALAR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

ADALAR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

84.11.44(Rev.2)-Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amacı, 1- 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28. Maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78. Madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve /veya bu kapsamda işçi statüsüyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir. 2- Şirket her türlü aracılık hizmetlerinde bulunabilir. İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinde bulunmak, insan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetler vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, 3- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği, her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, meslek lisesi, normal lise, etüt merkezleri açmak, işletmek. Çeşitli mesleki veya sanatsal faaliyetlere özgü eğitim öğretim veya kursları açıp işletmek. Her türlü sportif faaliyetleri içeren; eğitim vermek, kurslar açmak ve işletmek. Bu tip sosyal içerikli eğitim kültür dinlenme ve eğlence hizmetleri verebilmek üzere her türlü tesisler kurmak bu amaçlar için kütüphane kafe aile danışmanlık büroları restoran ve market işletmeciliği yapmak. 4- Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, kafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 5- Sosyal içerikli turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, yelkenli yat, yat limanı, marina işletmeciliği yapmak, kayak ve vb su sporları ağırlıklı plaj ve havuz işletmeciliği yapmak, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapmak. 6- Sosyal içerikli her türlü kültürel turistik eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. 7- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, acentalar kurmak, yerli yabancı turistle rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, kiraya vermek, işletmek. 8- Turistik yerlerde turizm elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs yada devlete ait arsa ve arazileri satın almak kiralamak kiraya vermek satmak bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel motel tatil köyü oberj kamp plaj termal ve sportif tesisler ile konuk evleri kurmak inşa etmek yada ettirmek işletmek işlettirmek kiraya vermek satmak almak ilgili mercilerden izin almak. 9- Reklam ajansı kurmak, her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Gazetecilik .Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. 10- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak. Radyo, televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak 11- Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek, satış noktaları oluşturmak üzere işletmeler kurmak, satmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. Üretimi yapılan bahçe ürünleri için satış yerleri açmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak. Toprak alım ve satımını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.