ADA PERSONEL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADA PERSONEL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

78.30.03(Rev.2)-Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması hizmetleri)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin uzmanlık alanı olan tahmil, tahliye, paketleme, elleçleme, depo elemanı gibi alanlarda ve bunun dışında ki alanlarda ihtiyacı olan firmalara personel tedariği, danışmanlığı, bordrolaması ve bu personellerin taşımacılığını yapmak. Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek. Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışarıdan yapmak. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışardan almak, eğitim verilen personeller için eğitim sertifikaları düzenlemek, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. Tahmil ve tahliye işleri yapmak, bu işlerin ifası için makine ve aletler satın almak, kiralamak, işletmek, devir etmek. Konusu ile nakil araçları, tır, kamyon, otobüs otomobil minibüs gibi nakil vasıtalarının alım satım kiralanması ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük İdaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak, Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca, yetki belgesi almak kaydıyla, her türlü kara, demiryolu, deniz yolu hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yük, eşya, konteynır kiralamak, taşımacılığı yapmak ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapmak. Uluslar arası nakliye komisyonculuğu yapmak, konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ve mümessillik yapmak. Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurmak kurulmuş tesisleri devir almak ortak olmak devir etmek satmak Konusu ile ilgili depolama alanları,antrepolar, garaj ve tır parkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Şirketlere dışarıdan basın ve halkla ilişkiler danışmanlık hizmetleri vermek, tanıtım organizasyonları, kampanyaları düzenlemek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girmek istendiği takdirde keyfiyet ortaklar kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerekli diğer idari birimlerden izin alınarak şirket bu işleri yapabilecektir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak her türlü resmi veya özel ihalelere katılmak, iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli borç almak aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek, kefil olmak. Konusu ile ilgili şirket işleri için gerekli motorlu taşıtları iktisap etmek, kiralamak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruf yapmak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, tesisat, doğalgaz, dekorasyon, restorasyon vb. işlerin ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, finansal kiralama yapabilir, yahut …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.