ACRON YÖNETİM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ACRON YÖNETİM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- Reklam ve Organizasyon: Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak. İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir. Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari, eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. Fuar stantları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekretarya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek. Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. ŞİRKET BU AMAÇ VE KONULARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 1-Amacına ulaşabilmek için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak devretmek satmak, teminat olarak göstermek, infasından yararlanmak veya yararlandırabilmek, Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt ve mümessillik işlerini yapmak. 2-Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü patent, ihtira beratı, alâmetifarika gibi gayri maddi hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslara satabilir. Çeşitli teşvikler alabilir. 3-Konusuyla ilgili gerektiğinde kara, deniz ve havayolu araçlarını ihtiyaç doğrultusunda satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü hakları tasarruf edebilir. 4-Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak. 5-Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili kanunu mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve dışında muhabirlikler, mümessillikler ve acentelikler kurmak. 6-Konusu ile ilgili yurt dışındaki şirketlerin Türkiye temsilciliklerini, acenteliğini, mümessilliğini ve iş takiplerini yapmak. 7-Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapmak yurtdışı fuar ve sergilere katılmak. 8-Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gayrimenkulleri almak, satmak, inşa etmek, tevhit ve ifraz etmek, alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akitleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek, kaldırmak. 9-Kurulmuş veya kurulacak kamu ve özel, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, iştirak edebilir, şirket lehine anlaşmalar akdedebilir, gerekli izin almak suretiyle onlarla birleşebilir. 10-Konuları ile ilgili olarak amaç ve konuları ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratları ve hakları, marka, patent, lisans, know-how,ticaret unvanı, teknik yardım, imtiyaz, sanayi resim ve modeller, telif hakları, işletme ruhsatnameleri gibi tüm fikri, sınai mülkiyet haklarını devralmak, kullanmak, şirket adına tescilini talep etmek, devretmek ve teminat olarak göstermek. 11-6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik mevzuatı uyarınca Yabancı Sermaye Daire Başkanlığından izin almak şartı ile yabancı ortak olabilir, …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.