ABT KURUMSAL GELİŞİM VE İNSAN KAYN.YÖNETİM DAN.HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ABT KURUMSAL GELİŞİM VE İNSAN KAYN.YÖNETİM DAN.HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.03(Rev.2)-İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Yurt içinde ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerce yönetsel ve stratejik alanlarda yurt içinde ve dışında danışmanlık ve eğitim/ gelişim hizmetlerinde bulunmak, her türlü ticari, sınai ve hizmet işlerine ait ilişkiler alanında araştırma, danışmanlık ve uygulamaya yönelik hizmetleri yapmak. 2. Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, iş verimliliği, yönetim, bilişim konularında projeler yapmak, bu gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmak, ilgili konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, iç ve dış mali denetim yaparak ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek. 3. Yurt içi ve yurt dışında her türlü ulusal ve uluslararası proje hazırlamak bu konuda resmi ve özel sektöre eğitim, danışmanlık ve taahhüt hizmetlerinde bulunmak, kamu kurumları dernek vakıf belediye, meslek odası ve birlikleri ile uluslararası şirketlerde projeler konusunda iş birliği ve sözleşmeler yapmak, ortak ihalelere girmek. 4. Her türlü kongreler, toplantılar organize etmek. Bu tür organizasyonları kendi başına yapabileceği gibi kurulmuş ya da kurulacak gerçek ve de tüzel kişilerle ortaklaşa yapmak kongre ve turizmine uygun bölge ve yörelerde bu faaliyetleri sürdürmek. 5. Yurt içinde ve yurt dışında, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitimle ilgili yatırımlar yapmak, tesisler kurmak ve işletmek. 6. Kurslar, eğitimler ve seminerler düzenlemek, düzenlenmesine aracılık etmek. 7. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, işe alım, işe yerleştirme ve ücretlendirme iş ve işlemleri ve yarı zamanlı işçi kiralama ve /veya taşeron faaliyetlerde bulunmak. 8. Yasalar ile sınırlandırılmamış tüm ticari faaliyetlerde bulunabilir. Şirket maksat mevzusu gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki işleri de yapar: a. Şirket ihtiyacı için her türlü taşınır taşınmaz mal iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir. Kiraya verebilir. Şirket sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde gerek kendisinin gerekse üçüncü şahıslara borçları için gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Bu ipotekler fek edebilir. Bankalara hesap açabilir. İpotek ve teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir. Hak ve alacakların tahsili veya terkini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil talebinde bulunabilir. b. Şirketin maksat ve mevzuu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını beratlarını, lisan, imtiyaz ve telif haklarını, marka model know- how, resim vb. gayri maddi hakları iktisap eder, kullanır, satar devreder, kiralar veya kiraya verebilir. c. Maksat ve mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyon, acente ve bayilik verebilir. d. Şirket amaç ve konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilir, ortak edebilir, ithal ihraç mubayaa edilen malzeme emtia, makine ve aletlerin ticaretlerini yapmak üzere showroom satış mağazaları ve şubeleri açabilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.