ABROADBİZ İŞLETME YÖNETİM VE VİZE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ABROADBİZ İŞLETME YÖNETİM VE VİZE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.  2. Yurtiçi ve yurtdışı sistem ve kalite, personel belgelendirme konularında danışmanlık vermek ve belgelendirme hizmeti sunmak    3. Yurtiçinde ve yurtdışından özel sektörler gerçek ve tüzel kişilere, devlet destek ve teşvikleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermek.  4.  Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, yönetim, mali ve idari konularında danışmanlık hizmeti vermek. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında fizibilite araştırma, geliştirme, ve ekonomik etüdler yapılması. Konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri verilmesi  5. Yurtiçinde ve yurtdışında İş merkezi (ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekretarya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonları, konferans, kongre, seminar ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek ve ayrıca şirketin amacına yönelik olarak soöz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.  6. Seyahat organizasyonlarının gerçekleştirebilmesi için yabancı ülke büyükelçilikleri ve konsoloslukları namına vize başvuruları koordinasyonu ve bu konuda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.  7.  Türk vatandaşlarının yabancı ülkelere geliş ve gidişlerindeki her türlü vize başvuru  ve oturma izni ve hizmetlerinde aracılık yapmak. kişilerce yapılacak Vize, oturma izni, Göçmenlik ve vatandaşlık başvurularda aracılık etmek ve danışmanlık vermek. Vize, oturma izni, göçmenlik ve vatandaşlık işlemleriyle ilgili olarak hizmet verebilmek için yurt dışında ve yurt içinde tüm yabancı ülke temsilcilikleriyle anlaşmalar yapmak, sözleşmeler düzenlemek, protokol imzalamak.    8. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.   9. Yurt içinde ve Yurt dışında Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak.   10. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithalat ve ihracatını yapmak.   11. Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planı hazırlamak, iş geliştirme ve fizibilite çalışmaları yapabilir.   12. Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verebilir.   13. Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir.     14. Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapmak  15. Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak  Şirket Bu Amaç Ve Konularını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyette Bulunabilir       1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.      2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.