AB PROFESYONEL ORGANİZASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AB PROFESYONEL ORGANİZASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. 2-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. 3-Çeşitli tiyatro,seminer,kongre,her türlü iş ve sektör gruplarına ticari,eğitim,sempozyum,toplantı,sergi,açılış,kokteyl,davet, parti,kutlama,varışma,düğün,konser,resital,açılış organize etmek ve tertiplemek, bu işlemlerle ilgili gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 4-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 5-Turistik tesislerde animasyon,organizasyon ve eğlence programları düzenlemek,programları sunmak. 6-Her türlü özel,kamu ve gerçek ve tüzel kişilere konser,eğlence,festival,ışık ve ses gösterileri,toplu halk gösterileri,yarışmalar,televizyon ve radyo programları,çekilişler, geziler organize etmek ettirmek bu tür organizasyonların bir kısmı veya tamamını üstlenmek   Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; a-Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere konusu ile ilgili her nevi gayrimenkul menkul ve nakil araçları gibi kıymetleri satın alabilir,başkalarından kiralayabilir kiraya verebilir başkaları adına devir ve tescil ettirebilir.İpotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Bunlar üzerine irtifak intifa sükna ,gayrimenkul mükellefiyeti ,kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid ,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b-Konusu içinde kalmak şartıyla taahhüt işleri acentelik komisyonculuk mümessillik yapabilir. Yurtiçi ve Yurtdışındaki üçüncü şahıslara konusu ile ilgili olarak acentelik bayilik ve mümessillik verebilir. c-Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü sınai ve ticari faaliyetinin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ile mevzuat çerçevesi dahilinde süreli ve süresiz her neviden ortaklık tesis edebilir şirket kurabilir kurulmuş şirketlere ortak olabilir gerçek ve tüzel kişiliğe haiz şirket ve işletmeleri aktif ve pasifi ile birlikte devren satın alıp temellük edebilir veya aynı şekilde devredebilir. d-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere konusu ile ilgili her nevi ruhsat,imtiyaz ticaret ünvanı patent alameti farika ihtira beratı know how ve bunlar gibi gayri maddi haklar satın alabilir başkalarından kiralayabilir aracılık yapmamak kaydıyla satabilir kiraya verebilir başkaları adına devir ve tescil ettirebilir.Bunlar üzerinde intifa ve sair haklar kurabilir ve feshedebilir. e-Şirket konusuna giren işleri faaliyetleri ve hizmetleri ,ikmalini,ihalesini ve benzerlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi , bunların yapımını yürütülmesini realize sini hissedarlarına ve/veya hissedarlarının kendi arasında ve/veya üçüncü şahıslara veya şirketin üçüncü şahıslarla kısmen ve/veya tamamen yaptırabilir,verebilir,devredebilir. f-Şirketin işleri için iç ve dış piyasadan uzun,orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek ,emval ve kefalet kredileri ve benzeri krediler temin etmek emtia akreditif ve yatırım kredileri ,açık krediler ,senet üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. g-Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek verebilir. h-Konusuyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin yurtiçinde ve yurtdışında ithalat ve ihracatını yapabilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.