AB KORUMA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AB KORUMA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

80.10.05(Rev.2)-Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve eknolojik güvenlik hizmetleri vermek, b-5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak, c-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek, d-Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak, e-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar, g-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir, h-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek, ı-Amaç ve konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsat, patent, ihtiraberatı almak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akit etmek. j-Çalışma konusuna giren işlerin yapılabilmesi için yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği yapmak, anlaşmalar akit etmek, ortaklıklar tesis etmek, konusu ile ilgili yabancı sermayenin TÜRKİYEye girebilmesi hakkında yasa hükümleri dahilinde sermaye iştirakı ile şirket ve tesisler kurup işletmek. k-Her türlü  menkul ve gayri menkul almak satmak, ipotek almak, ipotek vermek, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,bu yetkileri başkalarına devretmek. l-Yukarıda yazılanlarla ilgili bilimum emtia, madde, malzeme ve işlerin ithalat-ihracatı ile dahili ticaretini yapmak. Maksat ve konusunun gerçekleşmesi için şirket maksat ve konusunun sınırları içinde kalmak şartıyla aşağıdaki işler yapılabilir. A) Maksat ve konusuyla ilgili olmak şartıyla her türlü menkul ve gayrimenkul hakları iktisap eder, işletir, kiralar ve kiraya verir. B) Konusu ile ilgili mümessillik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk yapar, aynı işleri başkalarına yaptırır. C) Maksat ve konusuyla ilgili olmak şartıyla gayrimenkulleri üzerine şahıslar veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller lehine üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine gayrimenkulleri veya hükmi şahsiyeti lehine mülkiyetin gayri aynı haklardan tesisi mümkün olanların tümünü tesis eder, kat irtifakı hakları, kat mülkiyeti kurar. D) Maksat ve konusuyla ilgili olmak şartıyla gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine, bu şahısların kendi gayrimenkulleri üzerine kendi lehine ipotek, ipoteki borç senedi ve irad senedi şeklindeki gayrimenkul rehinlerinde dilediğini tesis eder. E) Şiket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsiher türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifrazat, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili hernevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.