AB HİBE PROJE AKADEMİSİ DANIŞMANLIK BİLİŞİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AB HİBE PROJE AKADEMİSİ DANIŞMANLIK BİLİŞİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

A – HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA, PROJE YÖNETİMİ VE PROJE  DANIŞMANLIĞI a – Avrupa Birliği, Kosgeb, Kalkınma Ajansları, Tarım  ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,Tübitak, Merkezi Finans İhale Birimi,  T.C. Bakanlıkları ve diğer hibe kurumlarının açıkladığı hibe programlarına yönelik  projeleri hazırlamak b – Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarına  ve diğer kurum ve kuruluşlara hibe projeleri hazırlamak ve projenin uygulanması ve yönetiminde danışmanlık hizmeti vermek. c – Yurt içinde ve yurt dışındaki her türlü fon  ve hibe projelerini takip etmek. Başka kurumlar tarafından yürütülen projelere ortak olmak ve ortak bulmak. d-Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım  danışmanlığı faaliyetlerini içermemek kaydıyla, kişi ve kurumlara, tüm reel sektör kuruluşlarına her türlü ekonomik ve finansal danışmanlık hizmeti vermek,  fizibilite ve uygulama projeleri, pazar araştırması, şirket değerleme raporları  hazırlamak, birleşme ve satın alma işlerine aracılık, finansal yapı analileri  ve bütçe çalışmaları yapmak, e-Gerçek ve tüzel kişilerin gelişmelerine yönelik  etkinlikler, danışmanlık ve uygulamalar yapmak ve aracılık hizmeti yapmak f-Tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu her nevi idari,  mali, iktisadi, işletme organizasyonu ve idaresi, iş geliştirme, iş planı, toplam kalite yönetimi, ekip oluşturma, bilgi teknolojisi, raporlama ve  kontrol mekanizmaları, personel seçimi konularında  araştırma ve danışmanlık  hizmetleri yapmak, bu konularda projeler geliştirmek ve uygulamak. g- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü organizasyon  hizmetleri vermek. Araştırma etüd, fizibilite raporu Teknik hizmetler, her türlü teknik müşavirlik, danışmanlık kontrollük gibi hizmetleri takip etmek ve  yapmak.  B – BİLİŞİM a – Üniversitelerde, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında,  kuluçka merkezlerinde, teknokent ve teknoparklarda bilişim, yazılım, e-ticaret  programları ve diğer proje çalışmalarını yapmak ve ofis oluşturmak b – Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat  eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncılarının telif haklarının  temsili ve satışını yapabilir, c – Günlük, haftalık, aylık veya kışlık kısa ve uzun  dönemli fiziksel ve sayısal ortamlarda basmak veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi  çıkartmak, yurt içine ve yurt dışında yaymak,  telefon ve internet aracılığı ile  satmak ve pazarlamak, d – Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap,  dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapabilir, e – Rapor, broşür, afiş, basın bülteni ve benzeri  kurumsal basılı iletişim araçları ve mevkute ile basılı ya da bilgisayar destekli sunumlara yönelik metin yazarlığı, görsel tasarım, her türlü baskı,  dizgi, ciltleme ve editoryal hizmet yapmak, yaptırmak, f – Yurt içinde ve yurt dışında her türlü kongre,  panel, açık oturum, seminer, konferans çalıştay ve sempozyum düzenlemek, bu faaliyetin tanıtımı amacıyla danışmanlık, yayıncılık, reklamcılık ve  organizasyon işleri yapmak, düzenlenen etkinliklerde aracılık yapabilir, g – Fiziki malların ve hizmetlerin satışı için çevrimiçi çok kategorili açık pazar oluşturmak. h – E-ticaret için entegre ürün ve hizmet çözümleri geliştirmek ve pazarlamak. ı – Bilgi teknolojileri için yazılım geliştirmek ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanımak. i – E-ticaret ve diğer yazılım çözümleri için organizasyon ve planlama danışmanlığı ve kullanıcı eğitimi sunmak. j – Bilgi teknolojileri sistemleri ve ilgili aksesuarları satmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, temin ve tedarik etmek. k – Bilgi teknolojileri alanında uluslararası piyasalara açılımı ve gelişimi sağlamak amaçlı olarak bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren işletmelere yatırım yapmak. l – Maddi mallar ve hizmetlerin satışı için çevirim  içi çok kategorili açık Pazar satış yeri oluşturabilir. m – Maddi mallar ve hizmetlerin satışı için çevirim  içi çok kategorili açık Pazar satış yeri oluşturabilir.  C – TURİZM a – Şirket turizm alanında teşvik, kredi ve hibe  yolu ile turizm yatırımları yapmak, işletmek, çalışır vaziyetteki turizm tesisini kiralamak veya satın almak. Kendi turizm tesislerini inşaa etmek ve  kiraya vermek veya satmak. b – Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından fon ve kredi temin etmek, c – Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, fuarlar organize etmek. d – Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı  geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. e – Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş  acentelere ortak olmak.  f – Uçak,  otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu  maksatla bilet satış yerleri  açmak.                                                                                                                       g – Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi  ve yat kiralamak.                                  h – Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama  hizmetleri …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.