AB GRUP YÖNETİM DANIŞMANLIK TEMİZLİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AB GRUP YÖNETİM DANIŞMANLIK TEMİZLİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

81.10.01(Rev.2)-Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- YÖNETİM-DANIŞMANLIK a-Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. b-Yönetim ve eğitim danışmanlığı,personel tedariği,yeniden yapılanma ve diğer inşan kaynakları konularında hizmet verir. c-Yurt dışında çalışacak personel gönderilmesi.yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. ç-İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. TEMİZLİK HİZMETLERİ a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. REKLAM VE ORGANİZASYON a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. ELEKTRONİK a-Konusunda her türlü elektronik güvenlik sistemlerinin ve bununla ilgili malzemeler ve cihazların imalatı,montajı,alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. b-Her türlü insan güvenliği ile ilgili cihazların imalatı,alımı,satımı,pazarlaması,ithalatı ve ihracatını yapmak. c-Her türlü elektronik ve güvenlik sistemlerinin montajından sonraki risk analiz ve eğitim çalışmaları konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. d-Konusunda her türlü resmi ve özel kuruluşların ihale yoluyla veya sözleşme dahilinde güvenlik sistemlerinin her türlü donanımlarını oluşturmak,oluşturulmuş ihale veya sözleşmelere ortaklık yapmak veya ortaklık almak. e-Konusunda her türlü elektrik ve elektronik ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. f-Konusunda her türlü bilgisayar donanım ve yazılımların alımı, satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. g-Her türlü personel takip ve kontrolü ile ilgili elektronik ekipmanların alımı,satımı,montajı,ithalatı ve ihracatını yapmak. ğ-Konusu her türlü elektrik ve elektronik ekipmanların yedek parçalarının alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. h-Konusunda her türlü elektrikli, elektronik ve güneş enerjili her türlü ışıklandırma sistemlerinin ve yedek parçalarının imali,alımı,satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. I-Konusunda her türlü bilgisayar programları yazılımlarını; bilgisayar kontrolle veya mikro işlemci ile donatılmış makine ve tesislerin alet ve aparatlarının; bilgisayar programları yazılımı ve bilgisayar güvenlik programlarının yazılımı alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak ve bu tesislerin kurulması veya bu tesislerin başka firmalara kurdurulması. i-Konusu ile ilgili bilgisayar, yazıcılar, bilgisayar bağlantı sistemleri, elektronik görüntü sistemleri ile bunların yedek parçalarının alımı, satımı, montajı, ithalat ve ihracatını yapmak. j-Konusu ile …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.