A PLUS GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

A PLUS GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

80.10.05(Rev.2)-Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakaları, konser,sahne gösterileri,  tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız fizik ve teknolojik güvenlik hizmeti vermek, 2-5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için, temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek,atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak 3-Yurt içinde ve yurt dışında özel koruma, özel güvenlik eğitimi ve öğretimi verecek tesis kiralamak, kiraya vermek, özel dersaneler ve eğitim kurumları kurmak işletmek, koruma güvenlik personeli yetiştirmek, eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve bilgi tazeleme eğitimlerini yaptırmak, 4-Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda özel konut, site, öğrenci yurdu gibi yerleşim yerlerine her türlü spor müsabakalarının yapıldığı tesislere ve alanlara konser, toplantı, bilim kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerlere atölye, fabrika, organize sanayi bölgesi, madenler ve boru hatları yurtiçi ve yurtdışı seyahat, taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bulunduğu yerler ve istasyonlarda havaalanı terminal liman gar gibi yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı yerlerde dershane, okul, kampüs gibi eğitim ve öğretim kurumlarında otel, tatil köyü, hastane, iş merkezi, plaza, bankalar, eğlence yerleri gibi umuma açık yerlerde her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara koruma ve güvenlik işi vermek bu yerlere güvenlik sistemleri kurmak kurulmuş güvenlik sistemlerini geliştirmek ve işletmek. 5-Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda oto, bina, her türlü araç, menkul ve gayrimenkullerin  alarm ve güvenlik sistemleri için montaj, mühendislik, proje ve müşavirlik, danışmanlık hizmetleri sağlamak 6- Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek. 7- Mevzuatın el verdiği biçim ve şartlarda kişilere yakın koruma hizmetleri vermek, kurum, kuruluş, bankalar ve kişilerin para, mücevherat ve her türlü kıymetli evraklarının ve mallarının  nakil işlemlerinde koruma ve güvenlik hizmetleri vermek, güvenliğini sağlamak, bu amaçla ilgili olarak gerekli ekipmanları almak, satmak, kiralamak ve gerekli hizmeti verecek personeli görevlendirmek 8- Güvenlik hizmetleri ile ilgili alarm izleme merkezleri kurmak, izlemek ve işletmek, her türlü tesis, bina ve arazinin kara, deniz ve havadan güvenlik sistemini kurmak 9- Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemlerinin, her türlü  güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarının, güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörlerin  üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını, montaj, tamir ve bakımını yapmak ve  yaptırmak 10-Her türlü alarm güvenlik, yangın kapalı devre tv televizyon geçiş kontrolü perimetrik koruyucu ve elektronik koruyucu kartlı geçiş sistemleri ve diğer koruyucu sistemleri kurmak ve bunun için bilgi işlem merkezleri oluşturmak. 11-Sistemlere ait bilgisayar yazılımı programları hazırlamak, hazır programlarını ve işlem sistemlerinin alımı, satımı dağıtımı, pazarlamasını, ,ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak 12-Güvenlik amacıyla kurulmuş bulunan merkez istasyonlarının teşekkülü, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi 13- Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alabilir, nakil araçlarını şirket adına tescil ettirebilir, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için; a)Şirket amaçlarına ulaşmak için ithalat,ihracat ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir ve kurulmuş organizasyonlara katılabilir.Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı,gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir. b)Şirket konularına giren mamullerin depolanması,nakli tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat, nakil vasıtası, arazi veya bina satın alabilir,kiralayabilir,inşa edebilir satabilir veya başkalarından kiralayabilir,kiraya verebilir.Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta,araç,makine,tesisat,teçhizat,elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar, hammadde, yan mamul ve yardımcı maddeleri, yedek parça teçhizat makine vs.satın alabilir,kiralayabilir,ithal veya ihraç edebilir, c)Şirketin amacıyla ilgili olarak yurt içinden veya yurt dışından lisans, patent, royalty, imtiyaz, marka,alameti farika, know-how, ihtira beratı teknik bilgi ve yardım ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını elde edebilir, ilgili mercilere izin, ruhsat, lisans, yetki belgesi ve imtiyaz hakkı tanınması için müracaatları yapabilir, bunlara ilişkin sözleşmeler imzalayabilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, izin, ruhsatname, teknoloji transferi …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.