A GRUP DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

A GRUP DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

81.10.01(Rev.2)-Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, arttırma ve eksiltmelerine katılmak 2.Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşların ilaçlamasını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak. Bu ilaçların üretimini yapmak. Alım ve satımını yapmak. İthal ve ihracatını yapmak. 3.Her türlü makine, teçhizat, iş makineleri, temizlik makineleri üretimi yapmak. Bunların yedek parçalarının alımını, satımını, imalatını ithal ve ihracatını yapmak. 4.Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya  başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 5.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 7.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi işi yapmak ve teslim etmek. 8.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, Turizm ile ilgili otel motel lokanta ve benzeri işletmeleri çalıştırmak. 9.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak 10.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 11. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak 12.Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.  13.İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak. Kurumsal eğitimler vermek. Kurslar ve özel dershaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 14.Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler, distribütörlükler ve unvan kullanımı alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama yapar makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferah işlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis eder. İpotekler alır, verir, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.  15.Bir organizasyonun amaçlarına en iyi maliyetlerle ulaşabilmesi için gereken kaliteli çalışma ortamı ile destek yönetimi hizmetlerinin  sağlanması . Bina sistem, ekipman ve mobilyaların tasarım, planlama ve yönetimi ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek,   

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.