700 DCC TASARIM İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

700 DCC TASARIM İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

DANIŞMANLIK ALANINDA : 1.İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, toplantı gibi destek hizmetlerini vermek, organizasyon hizmetlerini  vermek veya danışmanlığını yapmak. 2.Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda danışmanlık yapmak, işlemlerini  yürütmek. 3.Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışarıdan yapmak. 4.Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici iş gücü  temin etmek, iş gücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek. 5.Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel  iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. 6.Şirketlere dışarıdan basın ve halkla ilişkileri ile ilgili  danışmanlık hizmetleri vermek, tanıtım,  organizasyon, hizmetleri vermek. 7.Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile  ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü hakların tesis ve tescili, tasarruflarında bulunulması 8.Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin  teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi 9.Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının,  ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi 10.Gerek yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi 11.Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek  ve bunların üzerinde tasarruflarda bulunmak. 12.Dekorasyon ve iç mekan tasarımı ve danışmanlığı yapılması veya yaptırtılması. REKLAM VE ORGANİZASYON ALANINDA : a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b. Düğün, nişan, kokteyl, temel atma, iş yeri açılışı, kongre organizasyonu ile Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. d. Reklam, Film, mankenlik ajansı hizmeti vermek, Her türlü reklam işleri yapmak,  reklam filmleri çekmek, başkalarına çektirtmek.  e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı  ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve  diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle   reklamcılık  faaliyetlerinde bulunmak. g. Ürün tasarlamak, ürün tasarımı geliştirmek, tasarım ürünlerinin  üretilmesi, pazarlanması ve satışı. TURİZM ALANINDA : a) Şirket yurt içinden ve yurt dışında her nevi mesken,işyeri, fabrika,imalathane, ardiye, depo, iş hanı, turistik otel, motel, dinlenme evleri ve tatil köyleri inşaat ihalelerini alabilir veya direkt şirket adına yapabilir, üçüncü şahıslara taşeron hak ve sıfatı ile yaptırabilir,inşaat ihalesi verebilir, resmi daire, bütçeli kurumlar dernek tesis ve vakıflar her nevi inşaat yapı istihlak kooperatifleri nezdinde inşaat taahhüdünde bulunabilir, açık ve kapalı zarf usulü ile inşaat yapı istihlak kooperatifleri nezdinde inşaat taahhütlerini üstlenebilir. b) Turizm sahasında, hâlen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan kanun ve nizamnameler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında; Turistik oteller,  moteller, kamp yerler, tatil köyleri …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.