4GLOBAL DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

4GLOBAL DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliğini sağlama alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularda ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Bunlarla ilgili her türlü danışmanlık ve yazılım hizmetleri vermek. 2- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar  ve  yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmet ithalat ve ihracatını yapmak. 3- Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi, danışmanlık hizmeti vermek. 4- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 5- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. 6-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir,verebilir fek edebilir. Tapu dairelerinde cins tahsisi, ifraz, tevhit ve taksim yapabilir. 7-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü motorlu nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, ipotek alabilir ve verebilir. Bunlar üzerinde her türlü hakları tesis edebilir. 8-Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili her türlü tesis, cihaz, makine, alet ve her nevi taşıt, araç ve gereçler ile bunlara ait yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, ithalat ve ihracatını yapabilir. 9-Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili resmi ve özel her türlü ihalelere iştirak eder. Bu ihalelerde taahhütlerde bulunur. Tamir, tadilat, bakım, onarım işleri yapar. Proje,etüt, araştırma,müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ve diğer mühendislik hizmetleri ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapar veya yaptırır. 10- Şirket amacını gerçekleştirmek için gereken makine malzemeleri ve maddeleri alır. Bunlar için ihtira beratları, lisans ve imtiyazları, telif veya çeviri haklarını, alameti farika ve ticari ünvanlarını her nevi sınai mülkiyet haklarını iktisap eder.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.