3B TEMİZLİK VE HİZMET İŞLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3B TEMİZLİK VE HİZMET İŞLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

81.21.01(Rev.2)-Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

TEMİZLİK A-Şirket genel olarak Resmi, özel işyerlerinin Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarının, Askeri  birlikler, Askeri Hastane ve bağlı birimlerin, Özel ve Devlet Üniversite ve Dekanlıkların, Banka ve Şirketlerin genel  temizlik hizmetleri, Kent ve Şehir temizliği çöp nakli, depolanması, Tıbbi ve evrensel atıkların toplanması hizmetleri, Hasta yönlendirme ve büro elemanı, Veri hazırlama, vergi giriş ve faturalandırma hizmetleri, Bilgisayar otomasyon sisteminin işletebilmesi, danışma ve yönlendirme hizmetleri, Kalorifer yakma ve işletme hizmetleri. Hasta, Yaşlı ve çocuk bakımı hizmetleri. Hemşirelik ve Teknisyen hizmetleri. Tıbbi Sekreter ve Sekreterlik hizmetleri. Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri.Temizlik makine ve malzemelerinin pazarlanması, Larva ve termal sistem, Sıcak soğuk sistem , sinek sivri sinek, böcek ve benzeri haşerelerin ilaçlanma hizmetleri tabldot ve yemek üretim hizmetleri ve işletmeciliği.Yemek öncesi ve sonrası servis hizmetleri, Park bahçe düzenlemesi, Ağaç,Fidan Dikim Bakım, Çim ekim biçim ve sulama hizmetleri, Çiçek ve sera hizmetleri,Peyzaj Hizmetleri ve Çamaşır Yıkama hizmetleri. Et Süt Kuru Gıda, Yaş Sebze Meyve İthali, İhracı ve Pazarlaması.  B-Konusu ile ilgili Taahhüt Hizmetleri, Toplu Yerleşim Projeleri, Hastane, Fabrika, Otel, Mokamp, Oto Yolları Özel ve Kamu kuruluşlarının ihalelerine iştirak etmek taahhütlerde bulunmak ve başkalarının sahip olduğu arsalara arazilere konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Özel, Resmi, Belediye,Kamu Kurum ve Kuruluşların taahhüt ve işletmelerini yapmak, Taahhütlerinde bulunmak. C-Temizlik malzemeleri, Kimyevi maddeler ,Sıvı ve toz deterjan ile temizlikte kullanılan ürünlerin, İhracı,İthali, Mamül, Yarı mamül üretim ve pazarlamasını yapmak. İNŞAAT a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için; a)Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapmak hakiki veya hükmi şahıslara şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek v e onların hisseleri ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla alır, satar ve rehin gösterir. b)Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı fason işler yapmak ve yaptırmak, Yine şirketin konusu ile ilgili Yurtiçinde ve Yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak eder. Konusu ile ilgili olarak yukarıda yazılı işleri gerçekleştirebilmek için her türlü kara, deniz ve hava araçları (otobüs,kamyon,minibüs,otomobil,yat,uçak,helikopter,jeep ve traktör) satın almak ve satmak. c)Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.