360 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İNSAN KAYNAKLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

360 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İNSAN KAYNAKLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.03(Rev.2)-İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

A – YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  1-   Başka iktisadi işletmelerin; yapısal uzun vadeli planlama ve organizasyonu, hizmet ve ürünlerinin rasyonalizasyonu ve ticari faaliyetlerinin genel değerlendirmesinin  yapılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri (Ticari Strateji Hizmetleri),  2-   Başka iktisadi işletmelerin; üretim birimleri,  üretim kontrol sistemleri üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik planlar ve kalite kontrol sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri (Üretime ilişkin Hizmetler)  3-   Başka iktisadi işletmelere yönelik Pazar araştırmaları ve ticari tahminler satış gücü eğitimi ve perakende ve toptan satış birimlerinin örgütlenmesi konularına ilişkin danışmanlık hizmetleri (Pazarlama Hizmetleri)  4-   Başka iktisadi işletmelere yönelik; Bütçe kontrol sistemlerinin kurulması kazanç planlaması veya sermaye ve gelir bütçelemesi işyeri reorganizasyonu ve yönetsel düzenlemeler konularına ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi (Finansal ve Yönetsel Hizmetler)  5-   Başka iktisadi işletmelere  personel politikası iş gücü planlaması istihdam artışı istihdam geliştirme ve endüstriyel ilişkiler konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi (İnsan Kaynakları Hizmetleri)  6-   Başka iktisadi işletmelere yönelik olarak; enformasyon ihtiyaçlarının tanımlanması yazılım temini  sistem analiz ve dizaynı bilgisayar fizibilite çalışmaları bilgisayar uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bilgisayar donanımı geliştirilmesi (Enformasyon Teknolojisi Hizmetleri)  7-   Başka iktisadi işletmelere yönelik ticari politika ve strateji belirlenmesi müşteri memnuniyeti performans değerlendirmesi insan yönetimi ve süreçlerine yönelik hizmetleri (Kalite Yönetimi Hizmetleri)   8-   Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca Murakıplığının yapılması,  9-   Tasfiye bilirkişilik veya hakemlik süreci veya işlemlerinin yapılması, 10-  Yatırımlarla ilgili ön fizibilite detaylı fizibilite ve/veya uygulama rapor ve projelerinin hazırlanması, Yatırım projelerinin aşamalarının takibi ve uygulanma sürecinin ve ilkelerinin ve işlemlerinin tespitini ve takibinin yapılması, 11-  İştigal konularıyla  ilgili yasal mevzuat, bankalar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar sosyal güvenlik kuruluşları belediyeler benzeri kurum ve kuruluşlar ile irtibatlarını mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemlerinin yürütülmesi, B – İNSAN KAYNAKLARI  1- İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, elektronik ortamda istihdam hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışardan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik  modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak.  2- Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda danışmanlık yapmak, işlemlerini yürütmek.  3- Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışardan yapmak.  4- Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışardan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek.   5- Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak.  6- Şirketlere dışardan basın ve halkla ilişkiler danışmanlık hizmetleri vermek, tanıtım garantasyonları, kampanyaları düzenlemek  7- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması  8- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi  9- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi 10- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi 11- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.  

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.