2ST SPOR YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

2ST SPOR YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

Beden eğitimi,oyun,jimnastik ve her türlü spor faaliyetleri için gerekli her türlü malzemeyi araç ve gereci üretmek,almak,satmak,ithal ve ihraç etmek bu işler için gerekli işlenmiş yarı işlenmiş ham ve yardımcı maddeler ile makine,tesisat nakil araçları almak,satmak,kiralamak,ithal ve ihraç almak,üretmek. Yurtiçinde ve yurtdışında dinlenme tesisleri,otel,motel tatil köyleri,plaj,cafe,bar,gazion,restaurant ve lokanta gibituristik tesesisleri kurar,kurulmuş tesisleri kiralar,kiraya verir,alır,satar bu tür tesislerin işletmesini üstlenir. Şirket yurtiçinde ve dışında turizm amaçlı her türlü bilimsel kongre,seminer,panel,bilimsel gezi,tıbbı konferansları ve benzeri organizasyonları yapar,seminerler düzenlerler. Şirket konularını gerçekleştirmek için gerekli gayrimenkulleri satın alır, sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına satabilir, gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, şirket lehine ve aleyhine konulmuş ipoteklerin fekkine talep edebilir şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkullerini başkalarının lehine ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir, şirket alacaklarına, karşılık menkul ve gayrimenkullerini teminat olarak alabilir, ipotek edebilir gerekli gayrimenkulleri kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkul mallar ve bunlara ait hakların iktisabı, tasarrufu ve bu hususu şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşa edilmesi ve ettirilmesi kiralanması, icabında bunların ahara kabulü hak ve alacaklarının tahsili veya emini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alınması, amaç ve konusunun gerçekleşmesi için aynı ve şahsi her türlü teminat verilmesi, şirket maliki bulunduğu arsalar üzerinden şirket konusunu gerçekleştirmek için kendi hesabına veya kat karşılığı ticaret maksadı ile meskenler işyerleri inşa edebilir veya ettirebilir kat mülkiyeti tesis edebilir, bunların satışlarını dilediği gibi yapabilir ve uhdesinde kalan gayrimenkulleri dilediği şartlarla kiraya verebilir, arsa ve gayrimenkul sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapabilir, onların arsa ve gayrimenkulleri üzerinde mesken ve işyerleri inşa edebilir, onların mülkiyetleri ile irtifak haklarını tesis edebilir, yapılan anlaşmalar gereğinece hisselerine düşecek bölümleri şirket adına tapu tescil ve ettirebilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, gerektiği hallerde satın bölümler üzerinde ipotekler tesis edilebilir ve bunları fek edebilir, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve 2814 sayılı bu kanuna ilave çıkalıran kanunlar hükümleri gereğince kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi bilumum muameleleri yapabilir, 3227 sayılı devre mülk kanununa göre tüm işlemleri yapabilir yine bu kanuna göre bağımsız bölümleri ayırtıp tapuya ayrı ayrı tescil edilen devreleri satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis ve fek edebilir, gerektiğinde ipotekleri kaldırır ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.