2RAVEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2RAVEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

79.90.90(Rev.2)-Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

A- SAĞLIK HİZMETLERİ 1- Özel hastaneler kurmak ve bu hastaneler bünyesinde dispanser, klinik, sağlık kliniği, sağlık evi, kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, out-patient tıp merkezleri, özel ağız ve diş sağlığı polikliniği ve benzeri tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve gerektiğinde satmak. 2- Şirket`in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi için klinikler, laboratuarlar, görüntüleme merkezleri, diğer hizmet birimleri ile sair tesislerin kurulması, alınması, kiralanması, işletilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, kiraya verilmesi, işbirliği yapılması, 3- Hastalıkları araştırmak üzere hastane bünyesinde poliklinik, teşhis laboratuarı ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek. 4- Çocuk ve erişkin hastalarda ültrasonografi, tomografi, MR, ekokardiyografi, EKG Kalp kateterizasyonu, nükleer tıp, röntgen ve diğer teşhis alet ve yöntemleri kullanarak genel tıbbi muayene, tanı ve tıbbi cerrahi hizmetler yapmak. 5- Şirketin doktor ve diğer teknik personelin mesleki bilgisi ve tecrübelerini artırmak için konferanslar düzenlemek yurt içinde ve yurt dışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak. 6- Tıp alanında kullanılan her türlü alet, edevat, malzeme ve cihazlar ile bunların yardımcı malzemelerini ve hammaddelerini, mamul veya yarı mamul, halde alım satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 7- Kontak Lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 8- Her nevi, görme kusurunun giderilmesine mahsus olan ve olmayan kontak lenslerin, göziçi lenslerinin gözlük camları ve, optik çerçevelerin, güneş gözlüklerinin ve bunlara ait malzemelerin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. 9- Şirket her nevi renkli lens, kontak lens, lens solüsyonu, dereceli, dinlendirici ve güneş gözlüklerinin, optik, kolormatik, antirefleli gözlük cam ve çerçeveleri ile bunlara ait her türlü malzemelerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 10- Her nevi optik emtia, alet cihaz ve makineleri, kontrol ölçü cihazları, gözlük, gözlük çerçeveleri, gözlük camı, güneş gözlükleri, kayak gözlükleri, optik camlar, güneş camları ve diğer gözlük aksamları, muhafaza gözlükleri, sanayi gözlükleri, gözlükçülük malzemeleri,vitrin süs ve dekorları, gözlük aksesuarları ile sap, vida, menteşe, kılıf ve silme bezleri, teşhir çantaları, lens ve lens yardımcı malzemelerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını, tamir bakım ve montaj işlerini yapabilir veya fason olarak başkalarına yaptırabilir. 11- Şirket konusu ile ilgili her nevi organik, inorganik maddelerin imalatı, ithali, ihracını yapmak. Yurt içinde bunların toptan veya perakende satışını yapmak. 12- Konuları ile ilgili olan, her türlü malzemenin, ekipmanın ve ürünlerin ithalatını, ihracatını, alım, satımını yapmak. 13- Şirket konusu ile ilgili olarak resmi veya özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılabilir. Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir. 14- İnsan sağlığı ve güzelliği için her türlü kozmetik ürünler, şampuanlar, temizlik ürünleri, vitaminler, cilt bakım kremleri, losyonlar, sabunlar ve her türlü tıbbi temizlik ve bakım ürünlerinin, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 15- Her türlü tabi ve kimyevi madde ve malzemelerden veya bunların bileşim karışım veya ayrışımlarından müteşekkil kremlerin köpüklerin nemlendirici ve temizleyici losyonlar ile sütlerin tuniklerin parfümlerin kolonyaların, deodorantların, güneş yağı, güneş sütü ve koruyucuları ve bilumum benzeri müstahzarların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 16- Göz, Vücut, yüz el ayak bakımı güzelliği hizmetleri ve sağlığı ile ilgili olarak tabi ve kimyevi madde ve malzemelerden veya bunların bileşim, karışım, ve ayrışımlarından müteşekkil göz boyaları ve kalemlerin tırnak cilası, sertleştirici, besleyici cila sökücü ve temizleyiciler ile temizleme fırçaları, törpülerin ve bilumum benzeri müstahzarların ve maddelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 17- Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 18- Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 19- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 20- Erkek ve kadın berberi, güzellik salonları açmak. 21- Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımını yapmak. 22- Şirket Yurt içi ve yurt dışında her türlü saç ekimi ve diğer estetik cerrahi müdahale işlerini yapabilir, yaptırabilir ve saç ekimi için gerekli cerrahi madde ve malzemelerin alımını,satımını, toptan veya perakende ticaretini yapabillir. Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.