2K DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2K DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

74.90.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Marka Patent, Danışmanlık a. Türk Marka ve Patent Enstitüsü Kurumundan patent, marka, endüstriyel (tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları ve faydalı model için tescil işlemlerini yaptirmak b. Yurt dışından Türkiye`ye ve Türkiye`den yurt dışına patent, marka, endüstriyel o tasarımlar, entegre devre topografyaları ve faydalı model için müracaat etmek isteyen firmalar için tescil ve danışmanlık hizmeti vermek. c. Türk Standartları Enstitüsü Kurumundan gerekli olan tescil ve başvuru işlemlerini yapmak TSE belgelerini almak ve danışmanlık hizmeti vermek d. Türk Milli Numaralama Dairesi başkanlığından barkod işlemlerini takip ve tescil işlemlerini yaptirmak(Kültür bakanlığından telif hakları hizmetlerini müracat etmek, tescil işlemlerini yapmak. e. İdari mali işler ve Finans hizmetleri konusunda ulusal ve uluslar arası alanda danışmanlık yapmak f. Tarım Bakanlığından kapasite raporu, üretim izni, GSM ruhsatı, gıda sicil belgesi almak ve proje işlemlerini yapmak. g. Yatırım, Dış Ticaret, Tarım bakanlığı, KOSGEB, Tübitak, Kalkınma ajansı ve diğer devlet destekleri konularında danışmanlık yapmak, tescil işlemleri yaptirmak ve gerekli belgeleri almak. Kalite ve Yönetim Sitemleri; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, 15016949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk, AÇAP, EUROGAP, EFOM, CE İşareti, ÇED raporu,, konularında danışmanlık yapmak ve sistem kurmak. h. Her türlü Fikri ve Sinai Mülkiyet haklarının yurt içi ve yurt dışında korunmasını sağlamak üzere ulusal ve uluslar arası başvuruda bulunmak ı. Fikri ve sinai mülkiyet haklarıyla ilgili araştırma, başvuru, takip, itiraz ve savunmaları yapmak fikri ve sinai mülkiyet haklarının tescili için her türlü müracaatlarını yapmak, muamelelerini takip etmek i. Fikri ve sinai haklar konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri vermek J. Girişimcilik stratejik planlama stratejik planlama, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı temel işletmecilik yeniden yapılanma , kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi , kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, ücret yönetim sistemi, verimlilik yönetimi, satın alma, pazarlama ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, israf yönetimi, 5s yönetimi, güvenlik yönetimi, SWOT(GZFT) analizi, ve ticaret konularında danışmanlık yapmak. k. AB Proje Yönetimi; AB proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık yapmak, AB Üyesi ülkelerle ortak projelere katılımcı olarak çalışmaları yürütmek, gerektiğinde bu projelere koordinatörlük yapmak. I-.Endüstriyel psikoloji ve kişisel gelişim danışmanlığı; İşletmelerde çalışan insan ve iş uyumluluğu konularında çalışmalar yapmak. Liderlik, iletişim, özgüven, kaygı, stres yönetimi, motivasyon, nlp, koçluk, konsantrasyon, kişisel gelişim ve değişim, çoklu zeka, duygusal zeka, mesleki gelişim,kariyer planlama konularında bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak. m- Denetim: Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli uzmanlar ile kurum iç denetim ve risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak. n- Danışmanlık yapılan şirketlerin ilgili kurumlardan Kapasite raporları, sanayi sicil belgeleri, dahilde işleme belgesi, hariçte işleme belgesi, turizm yatırım belgesi, turizm işletme belgesi,işlemlerininde başvurularını yapmak ve yürütmek Eğitim Hizmetleri a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. b. Lise ve fakültelere hazırlıkkursları, yabancı dil kursları açmak. c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. d. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. e.Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. f. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alimi, satımı, ithal ve ihracını yapmak. İnşaatta. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.