17 PATENT MARKA DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

17 PATENT MARKA DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

74.90.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. a.       Patent,faydalı model, marka, endüstriyel tasarım gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin vekillik, eğitim, danışmanlık hizmetleri sunmak. b.      Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ve/veya diğer kurumlar/firmalar ile yürütülecek her türlü başvuru, tescil, teşvik, teşvik fonlarının kullanımı işlemlerinin takibi. c.       Söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil işlemleri yürütmek. d.      Her türlü teşvik ve teşvik fonlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmak. e.       İşletmeler için işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yürütmek. f.       Grafik tasarımcılarının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeniliklerine ait tescil işlemlerinin yapılması. g.      Kültür Bakanlığı na bağlı bilgisayar programları veya sanat eserleri, tiyatro çalışmaları, yarışmalar vb. telif hakları işlemlerinde danışmanlık hizmetleri sunmak. h.      Alan adı tescil işlemlerinde danışmanlık hizmetleri sunmak  i.       Resmi kurumlara ait coğrafi işaret işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmak. j.       Şirketin maksat ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı görülen ihtira beratı ve hakları lisans imtiyazi know-how ve telif hak­larını marka model resim ve benz­eri gayri maddi hakları iktisap et­mek kiralamak ve kullanmak aynı şekilde şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak ve kiraya ver­mek üzerinde rehin ve ipotek ve in­tifa hakkı tanımak ve bu hakları geri almak. k.      Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için taşınmaz mal­lar satın alabilir. Temellük ve tasar­ruf ettiği taşınmaz mallar üzerinde bizzat inşaat yapabilir yaptırabilir bu taşınmaz mallan kısmen veya tamamen devredebilir ferağ ede­bilir kiraya verebilir taşınmaz mal­ları ipotek veya rehnedebilir mülkiyetindeki mallar üzerinde ipotek verebilir bu ipotek ve rehin­leri fekkedebilir ve aleyhindeki ipotekleri fekkini isteyebilir ve fekkettirebilir. Hak ve alacaklarının ve diğer hukuki işlemlerinin teminatı olmak üzere üçüncü şahıs­lara gayrimenkuller üzerinde ipotek rehin ve diğer mülkiyetin gayri ayni haklar tesis ve fek ede­bilir.       Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Ortaklar Kurulu nun vereceği karar ile girebilir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.